Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Công văn số 4033-CV/HNDTW ngày 10/5/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND các cấp 4033-CV/QHT 10/12/2022 16/05/2022
Công văn số 20-CV/QHT ngày 09/5/2022 của Quỹ HTND Trung ương về việc báo cáo kết quả hoạt động Quỹ HTND 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 20-CV/QHT 09/05/2022 16/05/2022
Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 12/5/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH về giảm lãi suất cho vay đối với dự án "Chương trình phát triển đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn KFW" 21/QĐ-HĐQT 12/05/2022 16/05/2022
Công văn số 3866-CV/HNDTW ngày 01/04/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tích cực đẩy mạnh chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Agribank và các Ngân hàng Thương mại khác 3866-CV/HNDTW 01/04/2022 04/04/2022
Công văn số 3776-CV/HNDTW ngày 14/03/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tiếp tục nâng cao hoạt động chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022 3776-CV/HNDTW 14/03/2022 16/03/2022
Văn bản Thỏa thuận số 11789/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN ngày 28/12/2021 về việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 11789/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN 28/12/2021 21/01/2022
Quyết định số 4682-CV/HNDTW ngày 01/12/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tiếp tục giảm mức thu phí cho vay Quỹ HTND hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 4682-QĐ/HNDTW 01/12/2021 15/12/2021
Công văn số 3476-CV/HNDTW ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri tại Văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 của Ban Dân nguyện - UBTV Quốc Hội 3476-CV/HNDTW 16/06/2022 18/11/2021
Quyết định số 3938-QĐ/HNDTW ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc giảm mức thu phí cho vay Quỹ HTND hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 3938-QĐ/HNDTW 06/08/2021 27/09/2021
Kế hoạch số 212-KH/HNDTW ngày 21/7/2020 về Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 966-ĐA/HNDTW ngày 31/12/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020" 212-KH/HNDTW 21/07/2020 27/07/2020