Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Quyết định số 4682-CV/HNDTW ngày 01/12/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tiếp tục giảm mức thu phí cho vay Quỹ HTND hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 4682-QĐ/HNDTW 01/12/2021 15/12/2021
Công văn số 3476-CV/HNDTW ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri tại Văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 của Ban Dân nguyện - UBTV Quốc Hội 3476-CV/HNDTW 16/06/2022 18/11/2021
Quyết định số 3938-QĐ/HNDTW ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc giảm mức thu phí cho vay Quỹ HTND hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 3938-QĐ/HNDTW 06/08/2021 27/09/2021
Kế hoạch số 212-KH/HNDTW ngày 21/7/2020 về Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 966-ĐA/HNDTW ngày 31/12/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020" 212-KH/HNDTW 21/07/2020 27/07/2020
Hướng dẫn 168-HD/HNDTW ngày 23/3/2020 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội ND cấp tỉnh, huyện theo Quy định 212 của Ban Bí thư 168-HD/HNDTW Download 23/03/2020 11/06/2020
Công văn số 43-CV/QHT ngày 08/5/2020 về việc báo cáo kết quả hoạt động Quỹ HTND 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 43-CV/QHT 08/06/2020 21/05/2020
Văn bản số 1459-CV/HNDTW ngày 31/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 1459-CV/HNDTW 31/03/2020 31/03/2020
Văn bản số 1453-CV/HNDTW ngày 30/3/2020 về việc tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND các cấp 1453-CV/HNDTW 30/03/2020 31/03/2020
Công văn số 1322-CV/HNDTW ngày 03/02/2020 về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 1322-CV/HNDTW 03/02/2020 04/02/2020
Hướng dẫn số 02-HD/QHT ngày 05/9/2019 về công tác thông tin báo cáo hoạt động Quỹ HTND 02-HD/QHT 05/09/2019 26/12/2019