Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Văn bản số 1459-CV/HNDTW ngày 31/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 1459-CV/HNDTW 31/03/2020 31/03/2020
Văn bản số 1453-CV/HNDTW ngày 30/3/2020 về việc tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND các cấp 1453-CV/HNDTW 30/03/2020 31/03/2020
Công văn số 1322-CV/HNDTW ngày 03/02/2020 về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 1322-CV/HNDTW 03/02/2020 04/02/2020
Hướng dẫn số 02-HD/QHT ngày 05/9/2019 về công tác thông tin báo cáo hoạt động Quỹ HTND 02-HD/QHT 05/09/2019 26/12/2019
Hướng dẫn số 01-HD/QHT ngày 05/9/2019 về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng 01-HD/QHT 05/09/2019 26/12/2019
Văn bản số 8909/NHCS-TDNN ngày 11/12/2019 về chi trả phí ủy thác cho tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã 8909/NHCS-TDNN 11/12/2019 18/12/2019
Công văn số 83-CV/QHT, ngày 08/11/2019 về việc báo cáo kết quả hoạt động Quỹ HTND năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 83-CV/QHT 08/11/2019 21/11/2019
Văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 8055/NHCS-TDSV 30/10/2019 11/11/2019
Công văn số 27-CV/QHTTW ngày 10/5/2019 của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương về báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 27-CV/QHTTW 10/05/2019 23/05/2019
Công văn số 343-CV/HNDTW ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc phối hợp với ngành Ngân hàng triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen 343-CV/HNDTW 03/04/2019 03/04/2019