Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Báo cáo số 02-CV/QHTTW ngày 20/02/2019 của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương về kết quả hoạt động năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 02-CV/QHTTW 26/02/2019 01/03/2019
Công văn số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa 866/NHCS-TDNN 28/02/2019 28/02/2019
Báo cáo số 03-CV/QHT ngày 20/02/2019 của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 03-CV/QHT 26/02/2019 26/02/2019
Công văn số 238-CV/HNDTW ngày 21/02/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2019 238-CV/HNDTW 26/02/2019 26/02/2019
Công văn số 237-CV/HNDTW ngày 21/02/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ 55/2015/NĐ-CP 26/03/2019 26/02/2019
Công văn số 109-CV/QHT, ngày 30/10/2018 về việc báo cáo kết quả hoạt động Quỹ HTND năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 109-CV/QHT 01/11/2018 07/12/2018
Quyết định về việc kiện toàn Ban vận động "Quỹ hỗ trợ nông dân" tỉnh Cao Bằng 1490-QĐ/TU 23/03/2018 04/05/2018
Công văn số 1808/NHCS-TDNN ngày 12/4/2018 về việc chấm dứt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ 1808/NHCS-TDNN 12/04/2018 20/04/2018
Công văn số 2564-CV/HNDTW ngày 24/02/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện phối hợp với Agribank tạo vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất 2564-CV/HNDTW 24/02/2017 13/03/2017
Công văn số 2541-CV/HNDTW ngày 21/02/2017 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 2541-CV/HNDTW 21/02/2017 13/03/2017