Bến Tre - Nâng cao giá trị vườn bưởi nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân
Kết quả thực hiện Đề án "Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND" trên sóng VOV_8