Quỹ Hỗ trợ nông dân - 25 năm đồng hành cùng nhà nông
Kết quả thực hiện Đề án "Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND" trên sóng VOV_8
Nam Định: Hỗ trợ hội viên, nông dân mở rộng quy mô sản xuất

Nam Định: Hỗ trợ hội viên, nông dân mở rộng quy mô sản xuất

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh việc tăng trưởng và cho vay vốn nguồn Quỹ HTND. Qua đó, hàng nghìn lượt hội viên, nông dân được tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND để ổn định...
Hỏi - Đáp về hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hỏi - Đáp về hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân

(Quỹ HTND)- Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương đăng tải nội dung cuốn tài liệu Hỏi - Đáp về hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân để cán bộ Hội Nông dân các cấp tuyên truyền,...