Hà Nội: Nâng cao chất lượng phong trào ”Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” thông qua các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân

04:13 - 11/09/2019

(Quỹ HTND)- Những năm qua, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được xác định là phong trào trọng tâm, nòng cốt, xuyên suốt trong các phong trào thi đua của Hội ND thành phố Hà Nội. Trong đó các dịch vụ về vốn,...

Tập trung vốn cho nông dân để tái canh cây cà phê

10:46 - 14/03/2017

(Quỹ HTND)- Để đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, thời gian qua, Agribank cùng ngành ngân hàng tích cực triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân Tây Nguyên phát triển ngành cà phê.

Tiếp sức cho nông nghiệp công nghệ cao cất cánh

03:41 - 16/02/2017

(Quỹ HTND)- Hiện nay mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang dần trở thành hướng đi chủ yếu cho nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn và có những hạn chế nhất định về vốn, tiêu thụ sản phẩm…Để khơi thông nguồn vốn, Chính phủ đã...

Hội ND Hà Tĩnh: Mỗi đơn vị một cách làm hay

04:56 - 17/03/2016

(Quỹ HTND)- Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã hỗ trợ nông dân thành lập tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), phối hợp cho vay vốn, tập huấn hướng dẫn KHKT, dạy nghề cho nông dân để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đồng Tháp sau 5 năm thực hiện Kết luận 61: Mở rộng tư vấn, hỗ trợ nông dân vay vốn

09:42 - 18/05/2015

(Quỹ HTND)- Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 3 năm thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất kinh doanh...

Hợp tác xã nông nghiệp- Đôi cánh cho nông dân

07:32 - 16/04/2015

(Quỹ HTND)- Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), trong đó có HTX nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao đời sống người nông dân. Hợp tác xã như đôi cánh để người nông dân thoát khỏi cảnh là là mặt...

Khi Chủ tịch xã tham gia Ban Đại diện Ngân hàng CSXH

09:25 - 19/08/2014

(Quỹ HTND)- Chương trình 1 năm thí điểm bổ sung chủ tịch xã vào BĐD NHCSXH cấp huyện ở 3 tỉnh đại diện cho 3 miền trong cả nước gồm Bắc Giang (miền Bắc), Thanh Hóa (miền Trung) và Long An (miền Nam) đã có những thành công rõ rệt.

Nâng cao chất lượng quản lý Quỹ HTND

07:08 - 24/06/2014

Quỹ hỗ trợ nông dân được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thành lập tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 17/9/2012, trên cơ sở quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Quỹ hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội...

Huyện Như Thanh sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ nông dân

08:14 - 23/06/2014

Với chức năng đại diện, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, góp phần ổn định đời sống người nông dân, những năm qua, Hội Nông dân huyện Như Thanh đã triển khai vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi từ các Ngân hàng Nông nghiệp và...

Gỡ khó vốn vay cho nông dân

03:44 - 30/05/2014

Sự kiện này mở đầu cho chuỗi hoạt động dài hơi để nắm bắt đánh giá nhu cầu vay vốn, tháo gỡ khó khăn cho chủ trang trại và nông dân.

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường