Bình Định: Nông dân Phù Cát phát triển kinh tế từ nguồn vốn chính sách

04:26 - 30/05/2023

(Quỹ HTND)- Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện, nhiều hội viên, nông dân trong huyện mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập. Đến nay, đã có hàng nghìn hội viên được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng, góp...

Nam Định: Triển khai tốt các chương trình ủy thác tín dụng cho hội viên, nông dân

01:14 - 27/04/2023

(Quỹ HTND) – Thực hiện chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các cấp Hội tiếp tục tín chấp cho hội viên nông dân vay từ các Ngân hàng.

Nông dân xã Cát Sơn (Bình Định) phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách

04:42 - 19/04/2023

(Quỹ HTND)- Những năm qua, nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, hội viên, nông dân xã Cát Sơn, huyện Phù Cát (Bình Định) có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, tạo nên những mô hình kinh tế hiệu quả.

Bắc Kạn: Thực hiện hiệu quả Chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

08:51 - 10/03/2023

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Hội ND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện hiệu quả Chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Thông qua đó giúp nhiều hộ gia đình có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực...

Hiệu quả chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

08:35 - 28/02/2023

(Quỹ HTND)- Những năm qua, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã giúp nhiều gia đình vùng nông thôn huyện Phù Cát (Bình Định) có điều kiện cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình nước sạch, công trình vệ sinh,...

Nghệ An: Hỗ trợ hội viên, nông dân nghèo ổn định sinh kế

02:03 - 11/02/2023

(Quỹ HTND) – Thông qua kênh vốn ủy thác của Hội ND tỉnh với ngân hàng CSXH tỉnh đã tạo điều kiện giúp cho hàng nghìn lượt hội viên, nông dân được tiếp cận chính sách mới một cách nhanh chóng, thuận lợi. Có thể thấy, các nguồn vốn vay đã thực sự trở thành “điểm tựa” giúp bà con...

Quỹ HTND TPHCM: Tăng dư nợ vốn ủy thác từ các ngân hàng

11:19 - 19/01/2023

(Quỹ HTND) – Thực hiện chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các cấp Hội tiếp tục tín chấp cho hội viên nông dân vay từ các Ngân hàng.

Hòa Bình: Nâng chất lượng hoạt động ủy thác nguồn vốn vay

09:42 - 06/01/2023

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, cùng với việc giải ngân vốn Quỹ HTND, hoạt động phối hợp ủy thác nguồn vốn vay với các ngân hàng trên địa bàn cũng được các cấp Hội quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hội ND - Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ: Sơ kết chương trình phối hợp liên tịch năm 2022

09:21 - 30/12/2022

(Quỹ HTND)- Hội ND tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp về việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022.

Huyện Cẩm Khê (Phú Thọ): Phát huy hiệu quả từ nguồn vốn chính sách xã hội

04:49 - 28/11/2022

(Quỹ HTND)- Những năm qua, nhờ được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, nhiều hộ nông dân nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách của huyện đã có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê...
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản