Vốn ủy thác góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%

04:25 - 08/06/2020

(Quỹ HTND)- Trong 5 năm qua (2015-2019), dư nợ nhận ủy thác của Hội Nông dân liên tục tăng. Tại thời điểm 31/12/2014 dư nợ đạt 42.623 tỷ đồng, đến 31/12/2019 dư nợ đạt 63.750 tỷ đồng, tăng 31.127 tỷ đồng ( tăng 49,57% so với cuối năm 2014, tương ứng số tiền dư nợ tăng bình quân hàng năm...

Hòa Bình: Vốn chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 11,36%

05:10 - 15/05/2020

(Quỹ HTND)- Năm năm qua (2015-2019), dư nợ ủy thác của các cấp Hội liên tục tăng về khối lượng và số lượng các chương trình tín dụng. Tại thời điểm 31/12/2014 dư nợ đạt 495.586 triệu đồng, đến 31/12/2019 dư nợ đạt 808.035 triệu đồng (tăng 312.449 triệu đồng) với 14 chương trình tín dụng, chiếm tỷ trọng 26%...

HND Thường Tín (Hà Nội): Dư nợ trên 80 tỷ đồng cho 2.000 hộ vay vốn

03:41 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Hiện nay, Hội ND huyện đang quản lý 93 Tổ TK&VV với dư nợ trên 80 tỷ đồng ủy thác từ Ngân hàng CSXH cho 2.000 hộ vay vốn.

Yên Bái: Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH

08:49 - 04/03/2020

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Hội ND các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt việc nhận ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, giúp người nông dân có điều kiện xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Phù Ninh: Trên 3.100 lượt hộ hội viên được vay vốn chính sách

09:18 - 18/02/2020

(Quỹ HTND)- Đến nay, 19/19 cơ sở Hội trên huyện đã thực hiện uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ đạt 68 tỷ 862 triệu đồng cho 3.183 lượt hộ vay thông qua 82 Tổ TK&VV do Hội Nông dân quản lý thực hiện uỷ thác cho vay 10 chương trình tín dụng....

Đòn bẩy hỗ trợ người nghèo

10:54 - 11/02/2020

Thời gian qua, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai có hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm, từ đó tạo đòn bẩy hỗ trợ người lao động mở rộng SXKD, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương....

Hội ND huyện Phù Cát (Bình Định): Hỗ trợ hội viên, nông dân tăng hộ khá, giảm hộ nghèo

04:10 - 06/02/2020

(Quỹ HTND)- Những năm qua, các cấp Hội ND huyện đã chủ động phối hợp các ban, ngành hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, góp phần tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Hơn 2 triệu hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

03:16 - 15/01/2020

(Quỹ HTND)- Trong những năm qua, cùng với các nguồn lực trong xã hội, tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội đảm nhiệm đã góp phần tích cực, thực hiện 09/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trực tiếp hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách trong cả nước...

Vốn tín dụng chính sách góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương

03:16 - 15/01/2020

(Quỹ HTND)- Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ nghèo, đối tượng chính sách, nhất là hội viên nông dân đã và đang thoát nghèo bền vững.

Đồng vốn ưu đãi đến tay, nhà nông chăn nuôi khấm khá

08:00 - 03/01/2020

Từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, hàng trăm nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế trang trại, gia trại, nâng cao thu nhập.

Bài đọc nhiều nhất

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi