Quỹ HTND Hải Dương: Tổng dư nợ đạt hơn 73 tỷ đồng

09:49 - 03/12/2019

(Quỹ HTND)- Năm 2019, tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội quản lý đạt 73.327,5 triệu đồng, với 3.753 hộ vay (=99,0% tổng nguồn vốn). Trong đó: Trung ương Hội ủy thác 16.000 triệu đồng cho 538 hộ vay thực hiện 28 dự án Quỹ cấp tỉnh đạt 33.470 triệu đồng cho 1.484 hộ vay thực...

Lào Cai: Vốn Quỹ giúp nông dân phát triển sản xuất

10:37 - 28/11/2019

(Quỹ HTND)- Từ nguồn Quỹ HTND, các cấp Hội ND đã có điều kiện trong việc tập hợp, kết nối, giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Nghệ An: Chú trọng cho vay dự án sản xuất, kinh doanh theo hình thức liên kết, hợp tác

10:30 - 28/11/2019

(Quỹ HTND)- Tính đến hết tháng 06/2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 52,77 tỷ đồng, trong đó: Trung ương ủy thác 16,7 tỷ đồng Quỹ cấp tỉnh hơn 24,2 tỷ đồng Quỹ cấp huyện hơn 10,67 tỷ đồng Quỹ cấp xã hơn 1,19 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Quỹ đã đầu tư xây dựng 213 dự...

Quỹ HTND Quảng Ninh: Tổng nguồn vốn các cấp đạt trên 39 tỷ đồng

11:24 - 27/11/2019

(Quỹ HTND)- Chín tháng năm 2019, nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh tăng 2,5 tỷ nguồn Quỹ HTND cấp huyện tăng 3,461 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt39.094 tỷ đồng.

Quỹ HTND Nghệ An: Hỗ trợ 1.872 hộ hội viên, nông dân phát triển sản xuất

03:19 - 25/11/2019

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 60.537,693 triệu đồng, trong đó:Vốn Trung ương uỷ thác đạt 16.700 triệu đồng ngân sách địa phương cấp đạt 38.268 triệu đồng.

Vĩnh Phúc: Hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND ở Lập Thạch

10:46 - 25/11/2019

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND huyện Lập Thạch đã giúp hàng trăm lượt hộ nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, duy trì phát triển làng nghề truyền thống, từng bước nâng cao đời sống nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã...

Lào Cai: Vốn Quỹ giúp hội viên, nông dân tăng thu nhập

03:32 - 08/11/2019

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực xây dựng mô hình vay vốn Quỹ HTND hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.

Nam Định: Thu nhập các hộ vay vốn Quỹ tăng 10-20%

03:13 - 05/11/2019

(Quỹ HTND) - Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch hoạt động Quỹ HTND nhằm duy trì nguồn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, bộ máy của Ban chỉ đạo, Ban điều hành và Ban kiểm soát Quỹ HTND được các cấp Hội tổ chức kiện toàn.

Nông dân cần được hỗ trợ nhiều hơn

11:04 - 04/11/2019

(Quỹ HTND)- Để tăng hiệu quả và đầu tư có trọng điểm, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tại nhiều địa phương đã lựa chọn những nông dân có tâm huyết, biết liên kết, học hỏi kinh nghiệm làm ăn để hỗ trợ, nhờ đó nguồn vốn ngày càng đạt chất lượng.

Long An: Hỗ trợ vốn sản xuất cho nông dân

02:56 - 02/11/2019

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, nguồn vốn Quỹ HTND được các cấp Hội quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế.
Hiệu quả liên kết trồng xoài theo hướng GlobalGap tại Đồng Tháp