Quỹ HTND Quảng Nam: Hỗ trợ trên 1.400 hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất

04:24 - 30/11/2021

(Quỹ HTND)- Năm 2021, nguồn vốn tăng trưởng 14,452 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND trong tỉnh đạt 122,211 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn ủy thác của TW Hội 15,429 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương cấp 88,552 tỷ đồng nguồn ủng hộ 18,230 tỷ đồng.

Thành phố Đà Nẵng: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt hơn 41 tỷ đồng

10:10 - 24/11/2021

(Quỹ HTND)- Tổng nguồn vốn Quỹ cấp thành phố hiện đang quản lý 41.188 triệu đồng. Trong đó vốn ủy thác từ: Trung ương Hội 10.160 triệu đồng thành phố 30.000 triệu đồng hội viên, các tổ chức, cá nhân 64,2 triệu đồng vốn bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 964,3 triệu đồng.

Quảng Nam: Trên 1.400 hộ vay vốn Quỹ triển khai 143 dự án

10:20 - 23/11/2021

(Quỹ HTND)- Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội ND tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển Quỹ HTND, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Những bước tiến mới sau mười năm

03:55 - 22/11/2021

(Quỹ HTND)- Thực hiện Đề án 966-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020”, mười năm qua, Quỹ HTND các cấp đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, qua đó đã góp phần...

Lào Cai: Dự án Quỹ góp phần phát huy lợi thế của địa phương

10:40 - 22/11/2021

(Quỹ HTND)- Từ đầu năm đến nay, Quỹ HTND tỉnh được ngân sách cấp 06 tỷ đồng có 2/9 Quỹ HTND cấp huyện được bổ sung 1.203 triệu đồng điển hình là thị xã Sa Pa được cấp 900 triệu đồng, huyện Bảo Thắng 303 triệu đồng.

Quỹ HTND Nam Định: Hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình phát triển kinh tế mới

10:23 - 15/11/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã giúp nhiều hội viên, nông dân được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Quỹ HTND Phú Thọ: Nguồn vốn góp phần nâng cao đời sống hội viên, nông dân

09:53 - 15/11/2021

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 46 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ủy thác của Trung ương 15,5 tỷ đồng nguồn cấp tỉnh 15,9 tỷ đồng nguồn cấp huyện 8,2 tỷ đồng nguồn vốn do Hội cấp xã tổ chức vận động đạt trên 6,7 tỷ đồng.

Gia Lai: Hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng các mô hình liên kết sản xuất

09:09 - 02/11/2021

(Quỹ HTND) -Nhờ khai thác hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ HTND, hàng nghìn lượt hộ hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, từng bước nâng cao đời sống, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Vốn Quỹ HTND giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

04:56 - 01/11/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Hội ND các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã tích cực xây dựng mô hình vay vốn Quỹ HTND hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Hải Phòng: Quỹ HTND đạt hơn 50 tỷ đồng

04:10 - 28/10/2021

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm nay, Quỹ HTND các cấp tăng trưởng hơn 786 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách cấp 331 triệu đồng ủng hộ 437 triệu đồng bổ sung 17 triệu đồng.
Sản xuất rau an toàn vượt qua đại dịch