Bình Phước: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 53 tỷ đồng

04:14 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 53,235 tỷ đồng. Trong đó, vốn ủng hộ 15,395 tỷ đồng vốn mượn 191 triệu đồng ngân sách địa phương chuyển sang 37,042 tỷ đồng vốn bổ sung từ kết quả hoạt động 607,5 triệu đồng.

Cao Bằng: Phát triển kinh tế từ vốn Quỹ

04:14 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Năm 2019, Ban điều hành Quỹ HTND các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn, lựa chọn các hộ để xây dựng các mô hình, dự án vay vốn Quỹ hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hưng Yên: Triển khai 127 dự án vay vốn Quỹ HTND

04:14 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay Quỹ HTND 3 cấp trong tỉnh đạt 74.381,97 triệu đồng gồm: 86 dự án trồng trọt, 20 dự án chăn nuôi, 11 dự án nuôi trồng thủy sản, 02 dự án dịch vụ và 03 dự án sản xuất mộc mỹ nghệ.

Quỹ HTND Quảng Ninh: Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch

03:23 - 30/03/2020

(Quỹ HTND)- Hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn, thời gian qua các cấp Hội ND trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức và xây dựng các mô hình sản xuất an toàn cho hội viên, nông dân thông qua nguồn vốn Quỹ HTND.

Cao Bằng: Triển khai 337 mô hình dự án từ vốn Quỹ HTND

09:16 - 17/03/2020

(Quỹ HTND)- Vừa qua, Hội ND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả hoạt động Quỹ HTND và công tác phối hợp với các Ngân hàng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Bắc Giang: Gần 1.500 hộ vay vốn Quỹ HTND

11:52 - 12/03/2020

(Quỹ HTND)- Đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 49 tỉ đồng, cho gần 1.500 hộ vay, thực hiện tại 310 dự án.

Quỹ HTND Can Lộc (Hà Tĩnh): Hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể

09:33 - 04/03/2020

(Quỹ HTND)- Nhờ nguồn vốn Quỹ HTND được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng đã giúp hội viên nông dân tại huyện Can Lộc vươn lên ổn định cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả.

Quảng Ngãi: Giúp nông dân nhân rộng các mô hình hiệu quả

04:27 - 02/03/2020

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp hỗ trợ ngân sách địa phương xây dựng Quỹ HTND.

Thanh Hóa: Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

03:52 - 02/03/2020

(Quỹ HTND) - Những năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân trên địa bàn có điều kiện xây dựng, phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Thái Nguyên: Nâng cao quy mô sản xuất từ vốn Quỹ

09:49 - 26/02/2020

(Quỹ HTND)- Đến cuối năm 2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 35.579 triệu đồng, tăng 5.020 triệu đồng so với năm 2018. Trong đó, Quỹ HTND Trung ương ủy thác 11.650 triệu đồng, Quỹ cấp tỉnh 18.255 triệu đồng, Quỹ cấp huyện 5.674,8 triệu đồng.
Nghệ An: Liên kết sản xuất, nhà nông làm giàu từ Quỹ hỗ trợ nông dân