Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

09:10 - 20/10/2021

(Quỹ HTND)- Từ nguồn vốn Quỹ HTND, thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Phù Cát (Bình Định) đã đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.

Bắc Giang: Quỹ HTND góp phần nâng cao chất lượng, số lượng hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

04:59 - 14/10/2021

(Quỹ HTND)- Năm năm qua, 10/10 huyện, thành hội, 100% cơ sở và chi hội trong tỉnh đã tổ chức phát động và hướng dẫn cho hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Bình quân, hằng năm có trên 130.000 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi...

Quỹ HTND Tuyên Quang góp phần nâng cao đời sống hội viên, nông dân

09:54 - 30/09/2021

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 27 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ủy thác của Trung ương 13,300 tỷ đồng nguồn Quỹ HTND tỉnh đạt 7,225 tỷ đồng nguồn cấp huyện 6.634 tỷ đồng.

Bắc Kạn: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 24,5 tỷ đồng

02:14 - 24/09/2021

(Quỹ HTND)- Từ đầu năm đến nay, Quỹ HTND các cấp tăng trưởng trên 476 triệu đồng trong đó: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung trên 194 triệu đồng, cấp huyện bổ sung 200 triệu đồng/02 đơn vị nguồn vận động ủng hộ 274 triệu đồng bổ sung từ hoạt động trên 2 triệu đồng.

Bạc Liêu: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt trên 23 tỷ đồng

09:14 - 23/09/2021

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm nay, ngân sách tỉnh và huyện bổ sung cho Quỹ HTND được 1,2 tỷ đồng các cấp Hội đã vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ được 84,4 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND hiện đang quản lý đạt 23,76 tỷ đồng.

Kiên Giang: Nguồn vốn Quỹ tăng 805 triệu đồng

10:13 - 22/09/2021

(Quỹ HTND)- Đến nay, toàn tỉnh có 14/15 huyện, thành phố phát triển được nguồn vốn Quỹ HTND trong đó, 10 huyện đạt dưới 500 triệu đồng, 04 huyện đạt mức 500 triệu đồng trở lên có 14/15 huyện được cấp vốn từ ngân sách. Đối với cấp xã, có 141/141 xã tổ chức vận động Quỹ HTND và đã...

Tổng nguồn vốn Quỹ HTND Long An đạt trên 46 tỷ đồng

03:16 - 20/09/2021

(Quỹ HTND) - Sáu tháng đầu năm 2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội trong tỉnh đang quản lí đạt 46,97 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn ngân sách cấp theo QĐ 673 của Thủ tướng Chính phủ đạt 31,09 tỷ đồng nguồn vận động ủng hộ đạt 11,2 tỷ đồng nguồn mượn đạt 3,2 tỷ đồng 1,472...

Liên kết làm giàu từ nguồn vốn nhỏ

01:20 - 15/09/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai hỗ trợ nông dân bằng nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND).

Bình Thuận: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 35,5 tỷ đồng

09:26 - 30/08/2021

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 35,552 tỷ đồng, tăng 2,014 tỷ đồng so với cuối năm 2020 với 14,2 tỷ đồng do TW Hội ủy thác cấp tỉnh đạt 10,632 tỷ đồng cấp huyện đạt 3,891 tỷ đồng và cấp cơ sở vận động 6,829 tỷ đồng.

Quỹ HTND Hà Tĩnh: Giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động

08:38 - 30/08/2021

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 45,682 tỷ đồng thông qua 186 dự án chăn nuôi bò, lợn, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, phát triển đồ gỗ mỹ nghệ với 1.701 lượt hộ vay, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hơn 2.500 lao động nông thôn.
Hậu Giang: Phát triển nghề nuôi lươn trong bể xi măng