Quỹ HTND thành phố Hải Phòng góp phần nâng cao đời sống hội viên, nông dân

12:42 - 03/03/2021

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND thành phố đạt trên 49 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Quỹ Trung ương ủy thác 14,750 tỷ đồng nguồn Quỹ HTND thành phố đạt 21,352 tỷ đồng nguồn cấp huyện 13,382 tỷ đồng.

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn Qũy HTND

04:39 - 26/02/2021

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã giúp hàng ngàn hộ nông dân trên địa bàn vươn lên khấm khá, góp phần ổn định nền kinh tế – xã hội ở địa phương.

Hỗ trợ nông dân thêm nguồn lực phát triển sản xuất

11:44 - 26/02/2021

(Quỹ HTND)- Quỹ HTND đã góp phần tạo thêm nguồn lực cho nông dân, nhất là nông dân nghèo có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh. Từ đó, góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho nhiều nông dân tại các địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND

08:55 - 25/02/2021

(Quỹ HTND)- Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Hội ND thành phố được ngân sách cấp bổ sung 140 tỷ đồng cho Quỹ HTND. 100% cơ sở Hội đều xây dựng được nguồn vốn Quỹ HTND. Nguồn vốn cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của hội viên, nông dân.

Nghệ An: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 70 tỷ đồng

08:33 - 24/02/2021

(Quỹ HTND)- Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, giai đoạn 2011 – 2020”, đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 70.024,3 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội ủy thác 17.700 triệu đồng ngân sách tỉnh cấp 28.000 triệu đồng, huyện cấp 15.790 triệu đồng, xã cấp...

Hưng Yên: Nâng cao quy mô sản xuất từ nguồn vốn Quỹ HTND

08:20 - 23/02/2021

(Quỹ HTND)- Mười năm qua (2011 – 2020), các cấp Hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền, vận động xây dựng nguồn vốn Quỹ HTND. Đến nay, 10/10 huyện, thị, thành Hội được UBND huyện, thị, thành phố phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu...

Lâm Đồng: Trên 2.800 hộ hội viên được vay vốn Quỹ

08:23 - 22/02/2021

(Quỹ HTND)- Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 48.996 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội ủy thác 14,5 tỷ đồng nguồn Quỹ HTND tỉnh 11,488 tỷ đồng huyện 23,008 tỷ đồng.

Quỹ HTND Thừa Thiên –Huế: Giúp hội viên, nông dân liên kết sản xuất, tăng thu nhập

10:33 - 16/02/2021

(Quỹ HTND) - Những năm qua, Quỹ HTND là một trong những nguồn tín dụng quan trọng trợ giúp nông dân trên địa bàn phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập.

Quỹ HTND Yên Bái: Hỗ trợ vốn sản xuất cho hội viên, nông dân

10:28 - 01/02/2021

( Quỹ HTND) - Thông qua việc tạo vốn vay cho bà con để hỗ trợ sản xuất, Hội ND tỉnh đã thu hút ngày càng đông nông dân tham gia tổ chức Hội giúp phát triển và nâng cao cả về số lượng, chất lượng hội viên.

Tuyên Quang: Giúp trên 37.000 hội viên, nông dân có vốn phát triển sản xuất

08:23 - 28/01/2021

(Quỹ HTND)- Mười năm qua (2011-2020), Hội ND tỉnh đã xây dựng phát triển Quỹ HTND với số vốn trên 26 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp Hội phối hợp với các ngân hàng giúp cho trên 37.000 hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập hình thành các vùng sản xuất hàng hóa...
Thúc đẩy sản xuất chè theo hướng an toàn