Phú Yên: Quỹ HTND tăng trưởng trên 3,3 tỷ đồng

09:08 - 22/08/2022

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2022, các cấp Hội đã vận động, tăng trưởng Quỹ HTND được 3.307 triệu đồng với nguồn vốn cấp tỉnh 1.581 triệu đồng, cấp huyện 1.725 triệu đồng, đạt tỷ lệ 65% chỉ tiêu giao. Lũy kế đến nay Quỹ HTND các cấp đạt 35.169 triệu đồng, trong đó: Nguồn TW Hội ủy thác...

Hà Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt trên 36,5 tỷ đồng

02:18 - 17/08/2022

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2022, ngân sách địa phương cấp bổ sung cho Quỹ HTND các cấp 3.800 triệu đồng, trong đó cấp tỉnh 2 tỉ đồng, cấp huyện 1.800 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ đến nay đạt 36.527 triệu đồng. Trong đó, nguồn Trung ương Hội ủy thác 9.480 triệu đồng Quỹ cấp tỉnh 21.095...

Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt trên 4.300 tỷ đồng

10:00 - 16/08/2022

(Quỹ HTND)- Đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn hệ thống đạt 4.320,2 tỷ đồng, tăng 293,52 tỷ đồng so với cuối năm 2021 với Quỹ HTND Trung ương đạt 745,26 tỷ đồng (chiếm 17,25%) Quỹ cấp địa phương đạt 3.574,94 tỷ đồng (chiếm 82,75%).

Cà Mau: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 57 tỷ đồng

03:08 - 12/08/2022

(Quỹ HTND)- Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt gần 57,4 tỷ đồng, tăng 6.568 triệu đồng so với cuối năm 2021. Trong đó, vốn Trung ương ủy thác 7,1 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác 22 tỷ đồng nguồn vốn cấp huyện được ngân sách cấp 8.617 triệu đồng nguồn vận động...

Ninh Bình: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 51 tỷ đồng

09:55 - 11/08/2022

(Quỹ HTND)- Hiện nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lí hơn 51 tỷ đồng cho 1702 hộ vay với nguồn vốn Trung ương ủy thác 15 tỷ đồng cho vay tại 30 dự án Quỹ HTND cấp tỉnh quản lí 24,1 tỷ đồng cho vay 66 dự án nguồn Quỹ cấp huyện quản lý trên 6...

An Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ đạt trên 37 tỷ đồng

11:07 - 09/08/2022

(Quỹ HTND)- Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 37,777 tỷ đồng, tăng 370 triệu đồng so với đầu năm. 11/11 huyện có nguồn vốn đạt trên 1 tỷ đồng, trong đó có 02 đơn vị có nguồn vốn trên 3 tỷ đồng (huyện Chợ Mới, Phú Tân), 01 đơn vị huyện có nguồn vốn trên 2 tỷ...

Nguồn vốn Quỹ tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân

08:36 - 04/08/2022

(Quỹ HTND) – Bằng nguồn vốn vay Quỹ HTND, nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang đã đẩy mạnh phát triển các mô hình dự án hiệu quả, gia tăng thu nhập,ổn định đời sống.

Nghệ An: Trên 2.000 hộ hội viên, nông dân được vay vốn Quỹ

03:12 - 26/07/2022

(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã cấp ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND tỉnh 4 tỷ đồng, UBND các huyện, thành thị đã cấp bổ sung cho Quỹ HTND cùng cấp 1,550 tỷ đồng. Đến nay, có 335/447 đơn vị cấp xã thành lập Ban vận động xây dựng Quỹ HTND.

Hậu Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 36 tỷ đồng

10:09 - 26/07/2022

(Quỹ HTND)- Đến nay, 8/8 đơn vị cấp huyện đã có nguồn vốn Quỹ HTND đạt mức trên 1 tỷ đồng có 75/75 cơ sở Hội xây dựng được Quỹ HTND, tổng số tiền đã chuyển lên Quỹ cấp huyện quản lý là 8,23 tỷ đồng.

Thái Nguyên: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 51 tỷ đồng

04:54 - 25/07/2022

(Quỹ HTND) Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 51,499 tỷ đồng, tăng 7,791 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Trong đó: nguồn TW Hội ủy thác 13,150 tỷ đồng, nguồn cấp tỉnh 28,340 tỷ đồng, nguồn cấp huyện đạt 10,009 tỷ đồng.

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản