Từ nguồn Quỹ HTND thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, kinh doanh

06:35 - 19/09/2020

(Quỹ HTND)- Thông qua các hoạt động hỗ trợ hội viên về khoa học kỹ thuật, vật tư, con giống, nhiều năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND và nguồn uỷ thác qua các ngân hàng đã giúp nhiều hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất, thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh truyền...

Kết hợp vốn- khoa học kỹ thuật- thị trường- mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân

12:21 - 28/08/2020

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp nhiều hội viên nông dân được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng trong công tác xoá đói, giảm nghèo.

Bắc Ninh: Vốn Quỹ HTND tăng thu nhập cho trên 4.500 lao động nông thôn

03:00 - 27/08/2020

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 85 tỷ đồng, giải ngân cho 1.365 hộ nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho trên 4.500 lao động nông thôn.

Bình Dương: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 133 tỷ đồng

03:00 - 26/08/2020

(Quỹ HTND)- Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND”, 05 năm qua (2015-2020), toàn tỉnh đã được ngân sách ủy thác, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân ủng hộ, cho mượn và bổ sung gần 67,4 tỷ đồng, nâng tổng nguồn Quỹ HTND 3 cấp trong toàn tỉnh...

Bắc Kạn: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 22,5 tỷ đồng

03:00 - 25/08/2020

(Quỹ HTND)- Là một trong những nguồn tín dụng trợ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, Quỹ HTND được các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả, xây dựng nhiều mô hình sản xuất bền vững, góp phần giảm nghèo ở địa phương.

Nhiều dự án, mô hình phát huy hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND

03:00 - 24/08/2020

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Hội ND đã giúp nhiều hội viên, nông dân được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ HTND, xây dựng nhiều mô hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Hải Dương: Làm giàu nhờ Quỹ HTND

09:14 - 16/08/2020

(Quỹ HTND) – Những năm qua, Quỹ HTND tỉnh đã tập trung khuyến khích các nông hộ phát triển kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện địa phương nhằm thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Quỹ HTND huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng): Đồng hành cùng hội viên, nông dân phát triển kinh tế

03:51 - 13/08/2020

(Quỹ HTND)- Hiện nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND do huyện quản lý đạt 5,4 tỷ đồng cho hơn 266 lượt hộ vay phát triển sản xuất.

Quỹ HTND Thái Nguyên: Hỗ trợ hơn 1.100 hộ vay vốn phát triển sản xuất

09:32 - 13/08/2020

(Quỹ HTND)- Đến ngày 20/7/2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 41.094,805 triệu đồng, tăng 4 tỷ đồng so với năm 2019 đạt 100% so với kế hoạch Trung ương giao.

Bình Thuận: Nhân rộng mô hình điểm từ nguồn vốn Quỹ HTND

09:21 - 09/08/2020

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, nguồn vốn Quỹ HTND đã giải quyết nhu cầu vay vốn cho bà con nông dân để đầu tư phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực giúp nhiều nông hộ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Hiệu quả chăn nuôi hươu tại vùng đồi núi