Hải Phòng: Gần 1.700 hộ vay vốn vay vốn Quỹ

05:08 - 20/01/2020

(Quỹ HTND)- Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Quỹ HTND huyện Hoa Lư (Ninh Bình): Tăng trưởng 114,5 triệu đồng

03:19 - 13/01/2020

(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND là một trong những nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế, giúp hàng trăm hộ nông dân vay vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi.

Quỹ HTND Hưng Yên: Xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả

10:52 - 13/01/2020

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, các cấp Hội luôn tạo điều kiện để hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND các cấp, triển khai nhiều dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Quỹ HTND Bình Dương: Hỗ trợ trên 4.300 hộ hội viên, nông dân vay vốn sản xuất

10:25 - 06/01/2020

(Quỹ HTND) - Những năm qua, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân trên địa bàn có điều kiện xây dựng, phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Quỹ HTND Gia Lai: Tiếp sức cho hội viên, nông dân làm giàu

03:58 - 05/01/2020

(Quỹ HTND) - Những năm qua, thông qua nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo và làm giàu.

Quảng Nam: Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 206%

03:48 - 05/01/2020

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, nhờ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bắc Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt hơn 48,6 tỷ đồng

04:26 - 31/12/2019

(Qũy HTND)- Đến 30/11/2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 48.637,813 triệu đồng, tăng 3.546,832 triệu đồng so với cuối năm 2018. Năm 2019, Quỹ HTND đã cho 527 hộ vay 24.153,2 triệu đồng thực hiện 91 dự án phát triển sản xuất. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương Hội đạt 3.700 triệu đồng cho 64 hộ vay...

Gắn kết nông dân sản xuất cùng nhóm sản phẩm, hình thành sản xuất hàng hóa

04:35 - 27/12/2019

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, các dự án vay vốn Quỹ HTND đã gắn kết được các nông dân sản xuất cùng nhóm sản phẩm, liên kết với doanh nghiệp, từng bước ý thức việc sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tham gia vào các chuỗi giá trị sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao.

Hội ND huyện Lai Vung: Giải ngân 17 dự án cho hội viên nông dân.

04:18 - 27/12/2019

(Quỹ HTND)- Từ nguồn vốn Quỹ HTND của TW Hội NDVN, Hội ND tỉnh Đồng Tháp ủy thác vốn vận động từ cán bộ, công chức, hội viên, nông dân các cấp trong huyện, năm 2019, Hội ND huyện Lai Vung đã giải ngân được 17 dự án Quỹ HTND với tổng số tiền 2,535 tỷ đồng.

Quỹ HTND Thừa Thiên Huế: Tiếp sức cùng nông dân phát triển kinh tế

04:14 - 27/12/2019

(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Quỹ HTND tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện giải ngân cho vay nhiều dự án thông qua tổ liên kết, tổ vay vốn. Nhờ đó, nhiều hội viên, nông dân đã từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống và làm giàu chính đáng.
Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng xoài xuất khẩu