Kiên Giang: Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND

10:06 - 31/10/2018

(Quỹ HTND) - Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) trên địa bàn tỉnh là nguồn lực hỗ trợ tích cực giúp nhà nông đầu tư phát triển kinh tế. Hàng trăm hộ nông dân được vay vốn mở rộng sản xuất, chăn nuôi, góp phần thúc đẩy kinh tế hộ ngày càng phát triển.

Huyện Thoại Sơn (An Giang): Xây dựng nguồn vốn Quỹ HTND hiệu quả

10:02 - 31/10/2018

(Quỹ HTND) – Những năm qua, Hội ND huyện luôn xác định công tác xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua hàng năm. Qua đó, nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của tổ chức Hội cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý...

Quỹ HTND huyện Kbang (Gia Lai): Kênh vốn hiệu quả giúp hội viên, nông dân xóa đói, giảm nghèo tại địa phương

10:01 - 31/10/2018

(Quỹ HTND) – Đã từ lâu Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đã trở thành kênh tín dụng quan trọng, trợ giúp cho nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Quỹ HTND Yên Mô (Ninh Bình): Nguồn lực hiệu quả giúp nông dân thoát nghèo

09:59 - 31/10/2018

(Quỹ HTND) - Nhờ khai thác hiệu quả nguồn vốn vay qua Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), hàng nghìn lượt hộ nông dân ở Yên Mô (Ninh Bình) đã mạnh dạn đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống.

Quỹ HTND Ninh Bình: Tập trung nguồn vốn phát triển mô hình kinh tế hợp tác

11:00 - 30/10/2018

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ trong việc phát triển nguồn vốn Quỹ nên sau 5 tháng đầu năm 2018, ngân sách các địa phương đã quan tâm, cấp bổ sung số tiền 1.310 triệu...

Bắc Kạn: Tập huấn quản lý nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

03:03 - 24/10/2018

(Quỹ HTND)- Vừa qua, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cài đặt phần mềm kế toán cho hơn 20 học viên là cán bộ, kế toán Quỹ HTND tỉnh và Hội ND các huyện, thành phố.

Lạng Sơn: Kinh tế hộ gia đình phát triển nhờ vốn Quỹ

10:35 - 19/10/2018

(Quỹ HTND) - Năm 2018, các cấp Hội tăng cường vận động xây dựng Quỹ HTND từ các nguồn lực tại địa phương để đầu tư mở rộng sản xuất, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, hình thành liên kết trong sản xuất, xây dựng các Tổ hợp tác và Hợp tác...

Khánh Hòa: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt gần 53 tỷ đồng

10:14 - 19/10/2018

(Quỹ HTND) – Nhằm đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, giai đoạn 2016-2020", các cấp Hội tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cấp bổ sung vốn Quỹ HTND 1,7 tỷ đồng nâng tổng nguồn vốn Qũy HTND toàn tỉnh đạt trên 52,770 tỷ đồng (Nguồn...

Quỹ HTND Sóc Trăng: “Tiếp sức” giúp nông dân thoát nghèo

02:27 - 18/10/2018

(Quỹ HTND) - Triển khai kế hoạch thực hiện tăng trưởng vốn Quỹ HTND các cấp, 10/11 huyện, thị xã, thành phố và 60/108 được Ủy ban Nhân dân chuyển ngân sách sang Quỹ HTND.

Vĩnh Long: Vốn Quỹ HTND giúp hội viên, nông dân đầu tư hiệu quả các dự án

10:51 - 30/09/2018

(Quỹ HTND) - Thời gian qua, Hội ND tỉnh đã giúp hàng trăm lượt hội viên, nông dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), giúp bà con có thêm nguồn lực đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Bài đọc nhiều nhất

Bến Tre - Nâng cao giá trị vườn bưởi nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân