Quỹ HTND Quảng Nam trợ lực cho hơn 1.400 hộ hội viên, nông dân vay vốn

03:40 - 23/07/2021

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 114,759 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Trong đó: 15,429 tỷ đồng nguồn TW Hội ủy thác nguồn ngân sách địa phương 82,560 tỷ đồng nguồn ủng hộ 16,770 tỷ đồng.

Quỹ Hỗ trợ nông dân ở Quảng Ninh hỗ trợ nông dân làm ăn lớn có thu tiền tỷ

01:13 - 22/07/2021

Với sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp Hội ND, con số thu nhập 1 tỷ đồng/năm đối với nhiều hộ nông dân ở Quảng Ninh hiện nay không còn là mục tiêu xa vời. Các lĩnh vực mang lại thu nhập tiền tỷ cho hội viên nông dân tập trung ở lĩnh vực trồng cây ăn quả, cây...

Quỹ HTND Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 2.800 hội viên, nông dân vay vốn sản xuất

10:41 - 20/07/2021

(Quỹ HTND) Đến 31/5, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 58,788 tỷ đồng (tăng 697 triệu đồng so với cuối năm 2020). Trong đó: Nguồn vốn Trung ương ủy thác 16.800 triệu đồng, nguồn vốn cấp tỉnh 19.533 triệu đồng nguồn vốn cấp huyện 22.455 triệu đồng.

Quỹ HTND huyện Phù Cát (Bình Định): Điểm tựa vững chắc của hội viên, nông dân

12:09 - 19/07/2021

(Quỹ HTND)- Thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, thời gian qua, các cấp Hội ND trong...

Hậu Giang: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 27,6 tỷ đồng

09:05 - 24/06/2021

(Quỹ HTND)- Mười năm qua (2011-2020), UBND tỉnh đã cấp 4.500 triệu đồng cho Quỹ HTND tỉnh cấp huyện cấp 15.692 triệu đồng cấp xã 11 triệu đồng. Nguồn vốn được hình thành từ bổ sung ngân sách đạt 20.302,9 triệu đồng vốn vận động và bổ sung từ kết quả hoạt động 7.333,04 triệu đồng vốn Trung ương ủy...

Quỹ HTND Quảng Ninh hỗ trợ hội viên, nông dân triển khai các dự án

10:52 - 23/06/2021

(Quỹ HTND)- Đến 31/5/2021, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 58,049 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Trung ương ủy thác 12,800 tỷ đồng nguồn Quỹ tỉnh đạt 21,950 tỷ đồng nguồn Quỹ huyện đạt 23,299 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Trên 97.000 lao động nông thôn có việc làm nhờ vốn Quỹ

09:25 - 23/06/2021

(Quỹ HTND)- Qua 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011-2020”, Hội ND thành phố cho 38.804 lượt hộ vay hơn 859 tỷ đồng thực hiện 5.627 dự án, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình và tạo việc làm cho 97.010 lao...

Tiền Giang: Nguồn vốn Quỹ đạt trên 72 tỷ đồng

09:58 - 22/06/2021

(Quỹ HTND)- Hiện nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt trên 72 tỷ đồng, gồm vốn Trung ương ủy thác trên 15,5 tỷ đồng, vốn ngân sách trên 19,2 tỷ đồng…

Bắc Kạn: Trên 2.000 lao động nông thôn có việc làm nhờ vốn Quỹ

09:53 - 21/06/2021

(Quỹ HTND)- Từ năm 2011 đến nay, các cấp Hội tổ chức cho 2.066 hộ hội viên vay trên 57 tỷ đồng Quỹ HTND để thực hiện 150 dự án, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động nông thôn.

Vốn Quỹ HTND giúp nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế

09:35 - 18/06/2021

(Quỹ HTND)- Kết quả đến 31/12/2020, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong toàn hệ thống đạt 3.746 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ vốn qua dịch vụ ủy thác với ngành ngân hàng đạt kết quả tích cực với dư nợ nguồn ủy thác qua Hội đạt hơn 135.000 tỷ đồng.
Quỹ Hỗ trợ nông dân - 25 năm đồng hành cùng nhà nông