Quỹ HTND Phú Yên: Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

10:01 - 28/02/2023

(Quỹ HTND)- Năm 2022, các cấp Hội đã nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu của người vay hạn chế tình trạng tín dụng đen, cho vay lãi nặng và hành vi vi phạm thu nợ trái pháp luật.

Bắc Kạn: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 15,63 tỷ đồng

06:01 - 27/02/2023

(Quỹ HTND)- Năm 2022, Quỹ HTND các cấp tăng 2,828 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách cấp 460 triệu đồng tại 06 huyện (thành phố Bắc Kạn, các huyện: Ba Bể, Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì, Pác Nặm) nguồn vận động ủng hộ 359,76 triệu đồng bổ sung từ hoạt động 8,92 triệu đồng mượn 2 tỷ đồng.

Quỹ HTND Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 2 nghìn hộ vay vốn phát triển sản xuất

04:15 - 23/02/2023

(Quỹ HTND)- Đến hết năm 2022, nguồn vốn Quỹ HTND tăng trưởng 4.095 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 62.734 tỷ đồng.

Quỹ HTND Phú Thọ: Đồng hành cùng hội viên, nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể

09:56 - 17/02/2023

(Quỹ HTND)- Thông qua hoạt động Quỹ HTND, Hội ND cấp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Quỹ HTND Lào Cai: Tổng nguồn vốn đạt hơn 34 tỷ đồng

09:33 - 10/02/2023

(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 34,770 tỷ đồng. Trong đó: Quỹ Trung ương ủy thác 14,32 tỷ đồng (chiếm 41,2%) Quỹ cấp tỉnh 12,72 tỷ đồng (chiếm 36,6%) Quỹ cấp huyện 7,730 tỷ đồng (chiếm 22,2%).

Nguồn vốn Quỹ HTND tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân

09:28 - 10/02/2023

(Quỹ HTND) - Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng các mô hình sản xuất liên kết.

Quỹ HTND Bắc Ninh: Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 3.458 lao động nông thôn

04:18 - 04/02/2023

(Quỹ HTND)- Đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp nhiều gia đình hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh chuyển đổi sản xuất với những mô hình hay trong đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ HTND

10:28 - 04/02/2023

(Quỹ HTND) - Để tạo nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn sản xuất kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, Hội ND tỉnh Thái Bình đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ HTND theo quy định.

Đồng Tháp: Nguồn vốn Quỹ HTND góp phần thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tại địa phương

11:23 - 20/01/2023

(Quỹ HTND) – Thời gian qua, các dự án đầu tư vốn Quỹ HTND triển khai tại địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả đã tác động lớn đối với tập quán canh tác, chăn nuôi của hộ hội viên, nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Hội ND TP. HCM: Triển khai tốt việc phát triển nguồn vốn Quỹ HTND

11:23 - 19/01/2023

(Quỹ HTND) - Nhằm kịp thời hỗ trợ vốn giúp hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và thực hiện tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND, năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông...

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản