Tư liệu hình ảnh

Mô hình chăn nuôi gà huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vay vốn 2 tỷ đồng