Tư liệu hình ảnh

Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả