Tư liệu hình ảnh

Phóng sự: Mô hình nuôi gà theo tiêu chuẩn VietGAP tại Nghệ An