Bài phát biểu của đồng chí Thào Xuân Sùng- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN
14:05 - 24/03/2021
Tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, đồng chí Thào Xuân Sùng- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN đã có bài phát biểu quan trọng. Ban Biên tập website Quỹ HTND xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu này.

 
Đồng chí Thào Xuân Sùng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN phát biểu tại buổi găp mặt


Thưa các đồng chí và các đại biểu khách quý,

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng, Trung ương Hội Nông dân tổ chức buổi gặp mặt thân mật này. Thay mặt Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam và Ban chấp hành Trung ương Hội, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các thế hệ lãnh đạo Ban điều hành Quỹ cùng toàn thể cán bộ Ban, chúc buổi gặp mặt và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất thành công tốt đẹp.


Thưa các đồng chí và các vị đại biểu khách quý,

Trong 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta, nhất là đổi mới về tư duy kinh tế và xác định về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân về phát triển nông nghiệp, nông thôn theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày 26/7/1995, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tại Văn bản số 4035/KTHT và ngày 23/2/1996 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 773/CV-NH1 về Hướng dẫn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân. Trên cơ sở đó, ngày 02/03/1996, Ban Thường vụ Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã ban hành Quyết định số 80-QĐ/HNDTW về thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo toàn, phát triển vốn và bù đắp chi phí quản lý, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật và các quy định về nghiệp vụ tài chính, không được huy động vốn và vay vốn dưới hình thức gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá hoặc vay vốn các tổ chức, cá nhân như hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được hình thành từ sáu nguồn gồm vốn được cấp cấp từ ngân sách Nhà nước; các tổ chức và cá nhân ủng hộ, cho mượn không lãi hoặc lãi suất thấp; tiếp nhận từ các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài giúp đỡ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn; ủy thác của Nhà nước, trực tiếp là Ngân hàng Chính sách Xã hội, vốn tự bổ sung hàng năm; các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Quỹ Hỗ trợ nông dân hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng; cơ cấu lại nông nghiệp và phát triển các hình kinh tế tập thể ở nông thôn theo mối quan hệ liên kết sáu nhà (Nhà Nông, Nhà nước, Nhà Doanh nghiệp, Nhà Ngân hàng, Nhà Khoa học, Nhà Phân phối); ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp và thương mại dịch vụ vì mục tiêu năng suất cao, chất lượng cao, hiệu quả cao; tập hợp, đoàn kết hội viên, nông dân vào chi Hội Nông dân nghề nghiệp và hợp tác xã kiểu mới.


Trên tinh thần đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn và Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân và đội ngũ cán bộ đã từng bước được xây dựng về mọi mặt, nâng cao trình độ và năng lực quản lý, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân trở thành kênh dẫn vốn quan trọng trong mối quan hệ mật thiết giữa Hội Nông dân và hội viên nông dân với hơn 700 Quỹ Hỗ trợ nông dân và đạt trên 3.740 tỷ cùng với hơn 135.000 tỷ đồng vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (hiện nay, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đang phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tham gia quản lý 225.084 tỷ đồng, chiếm 99,5% tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội) hoạt động theo phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” và “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”. Thông qua quản lý hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn và áp dụng hình thức giải ngân trực tiếp đến từng người vay vốn, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã đưa vốn tín dụng chính sách của Nhà nước ta đến tận tay hội viên, nông dân một cách nhanh chóng, công khai, minh bạch, dân chủ, hiệu quả nhất. Đến nay, Hội Nông dân Việt nam có 01 Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, 63 Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, 654 Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện đang hoạt động có hiệu quả bằng sức mạnh của đội ngũ cán bộ Hội từ Trung ương đến cơ sở, tạo nên một hình thức thiết thực trong tập hợp đông đảo hội viên nông dân thâm gia vay vốn theo nhóm hộ “5 tự, 5 cùng”. Quỹ Hỗ trợ nông dân luôn nỗ lực cố gắng liên tục, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động theo Đề án 966-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020”. Phương thức cho vay được đổi mới; phù hợp với thực tế tái cơ cấu và cơ cấu lại nghành nông nghiệp, thực tế tiềm năng lợi thế và nhu cầu của hội viên, nông dân. Các nhóm hộ vay đều lập dự án vay vốn gắn với các hoạt động tư vấn, dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến, đảm bảo tác động tích cực đối với sự tư duy của người nông dân đang khát khao giúp nhau làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững. Các hoạt động đặc sắc đó đã góp phần tích cực trong xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh và tập hợp đoàn kết hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Với những đóng góp xuất sắc đó Quỹ Hỗ trợ nông dân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý ghi nhận bước trưởng thành của các cấp Hội Nông dân nói chung, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương nói riêng.


Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu khách quý,

Bên cạnh những thuận lợi và thành tựu quan trọng nêu trên, hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân đang đứng trước xu hướng biến đổi mạnh mẽ cơ cấu xã hội (giai cấp, nghề nghiệp, dân số, tộc người, tôn giáo) trên cả mặt tích cực (làm thay đổi căn bản một cách sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội của người dân) và mặt tiêu cực (gia tăng khoảng cách giàu nghèo, sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa miền xuôi và miền núi, sự mất cân bằng giữa nam và nữ, sự bất bình đẳng giữa lao động chân tay và lao động trí óc, sự di cư tự phát từ nông thôn ra thành thị và từ Bắc vào Tây Nguyên, sự thiếu cảm thông và giúp đỡ nhau giữa bộ phận dân cư theo tôn giáo và bộ phận dân cư theo tín ngưỡng truyền thống ở nông thôn); công tác phối hợp giữa hoạt động cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, kết nối thị trường chưa được gắn kết chặt chẽ để nâng cao hiệu quả hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Để phát huy những ưu điểm và khắc phục một số những hạn chế vừa nêu, quán triệt và triển khai thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thay mặt Đảng đoàn Hội Nông dân Việt nam và Ban Thường vụ Trung ương Hội, tôi đề nghị Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội cùng 63 Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và 654 Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện sẽ tập trung nghiên cứu tham mưu và tổ chức thắng lợi một số nhiệm vụ sau đây:


Thứ nhất, tiếp tục thực hiện Văn bản số 4035/KTTH và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội và Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội sẽ chủ động và tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thành lập, tổ chức hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp.


Thứ hai, thực hiện mục tiêu “Đến năm 2025, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%” và “tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%”, “tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới tối thiểu 80%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn  nông thôn mới kiểu mẫu” và “chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh” được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ta đề ra, các cấp Hội và Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cần tiếp tục gắn chặt hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân với hoạt động của các ban Trung ương Hội, Trường Cán bộ Hội và Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam nhằm nâng cao năng lực trí tuệ, phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến và đẩy mạnh “trí thức hóa nông dân”.


Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nghiệp vụ về vay vốn và sử dụng vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân theo hình thức nhóm hộ nông dân gắn chặt với xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh mà đột phá là xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp và chi Hội Nông dân hoạt động theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng” để nâng cao năng lực tổ chức liên kết 6 nhà (Nhà Nông, Nhà nước, Nhà Doanh nghiệp, Nhà Ngân hàng, Nhà Khoa học, Nhà Phân phối) và sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị.


Thứ tư, nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác huy động các nguồn vốn, trên cơ sở đó đề xuất phương thức lồng ghép, gắn kết, tích hợp Quỹ Hỗ trợ nông dân với các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi để tập trung nguồn lực xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến ở tất cả các vùng.


Thứ năm, chăm lo đào tạo, xây dựng tổ chức bộ máy Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, luôn “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, “giao dịch tại nhà, giải ngân tại chỗ” và “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cổ vũ, động viên đối với cán bộ, hội viên cùng đồng bào nông dân.


Với tinh thần đó, một lần nữa, thay mặt Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam và Ban Chấp hành Trung ương Hội, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội và tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, dảng viên của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội cùng hệ thống Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội sẽ dành được những thành tích xuất sắc hơn nữa.


Chúc các đồng chí và các vị đại biểu khách quý luôn dồi dào sức khỏe và thành công.

Xin chân thành cám ơn!
 

Hồng Hạnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường