Bình Dương: Hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn lực phát triển sản xuất
15:24 - 17/01/2020
(Quỹ HTND)- Tổ chức Hội với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi luôn được các cấp Hội quan tâm, xem đây là phong trào chính, là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân. 
Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội đã tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ nông dân, đặc biệt là Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2016 – 2020”.
 
Bên cạnh cho vay vốn, các cấp Hội còn mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt cho nông dân  

Trong năm 2019, các cấp Hội đã được ngân sách ủy thác, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân ủng hộ, cho mượn và bổ sung từ phí cho vay với số tiền 13,580 tỷ đồng, đạt 194,01 % so với chỉ tiêu Trung ương giao. Nâng tổng nguồn Quỹ HTND đến 31/10/2019 là 141,063 tỷ đồng.

 
Các cấp Hội đã xét và giải ngân cho 1.354 hộ hội viên nông dân vay với số vốn là 43,275 tỷ đồng cho 81 dự án; đã thành lập 81 tổ hợp tác và tổ ngành nghề, nâng tổng số tổ đang hoạt động đến 31/10/2019 là 312 tổ, trong đó có trên 100 tổ hiệu quả cao.

 
Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân tổng số tiền 271,998 tỷ đồng cho hội viên nông dân vay; nâng tổng dư nợ đến 31/10/2019  là 742,761 tỷ đồng và thành lập được 490 tổ tiết kiệm và vay vốn với 20.914 thành viên thực hiện trên 10 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ.

 
 Thông qua hoạt động tín dụng đã hình thành liên kết giữa Ngân hàng với các cộng đồng dân cư, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn, đầu tư làm ăn, cải thiện đời sống góp phần giúp hàng trăm hộ thoát nghèo.

 
Từ nguồn vốn ưu đãi này, đã giải quyết được việc làm cho 26.833 lao động; 2.396 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; xây dựng được 42.870 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn.
 

Tính đến tháng 6/2019, tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 4.546 hộ nghèo/290.652 hộ dân, tỷ lệ 1,56%. Trong đó, hộ nghèo thuộc tiêu chí giảm nghèo là 2.610 hộ, chiếm tỷ lệ 0,9%;  hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 1.936 hộ, chiếm 0,67%.
 
 
Các cấp Hội đã giúp hội viên, nông dân được tiếp cận các nguồn lực để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nông thôn, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu trên chính quê hương, dần hình thành thói quen đổi mới trong tư duy sản xuất, sản phẩm tạo ra phải an toàn với người tiêu dùng và liên kết trong sản xuất là hình thức cần thiết để phát triển bền vững.
 
 
 
 
Ngọc Oanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường