Chi bộ mạnh là có nhiều Đảng viên tốt
12:25 - 08/04/2016
Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội Nguyễn Văn Bính trao bằng khen cho đồng chí Lê Thị Doanh - Phó Bí thư chi bộ BĐH Quỹ HTND (hàng thứ nhất, bên trái)

(Quỹ HTND)- 20 năm xây dựng và trưởng thành của Quỹ Hỗ trợ nông dân - Đó cũng là chặng đường phát triển của chi bộ Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân. Qua 5 kỳ Đại hội chi bộ, từ lúc ban đầu có 3 đảng viên, nay đã có 11 đảng viên chính thức, trong đó: có 04 đảng viên nam, 07 đảng viên nữ; 4 đảng viên là chuyên viên cao cấp, 11 đảng viên có trình độ đại học, 3 đảng viên là thạc sĩ; 5 đảng viên trình độ cao cấp và cử nhân chính trị.


20 năm xây dựng trưởng thành - Chi bộ Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hai lần được Ban Chấp hành Đảng bộ khối khen tặng “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền; liên tục được Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội đánh giá là chi bộ mạnh. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Chi bộ đã thực sự là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; là trung tâm đoàn kết; là nơi giáo dục, rèn luyện và nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng viên. Để xứng đáng là là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và trung tâm đoàn kết, vấn đề “then chốt” trong công tác chính trị tư tưởng của chi bộ qua các nhiệm kỳ là: Luôn lựa chọn đúng mục tiêu, xác định trúng các bước đi, tham mưu kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội lãnh đạo và quyết định - Đây vừa là nguyên tắc, vừa là dân chủ để “tìm kiếm sáng tạo cho phát triển”, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên trong tập thể Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân qua các nhiệm kỳ.Do vậy, vào những giai đoạn, hoặc thời điểm quan trọng: Quỹ cần có sự tăng tốc về “tạo nguồn, tăng nguồn” và chuyển hướng hoạt động từ cho vay hộ nông dân sang nhóm hộ, tổ hợp tác; từ đơn lẻ sang dự án, từ cách tự chủ làm ăn sang liên kết và có hạch toán theo vốn vay...với những “cái mới” được chuẩn bị kỹ, được khơi thông về giải pháp, được Thường trực, Ban Thường vụ chỉ đạo đã tạo nên động lực tinh thần và quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đối với Chi ủy, lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Ban Điều hành Quỹ - Nhờ đó, mà công tác lãnh đạo, công tác quản lý, công tác xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh luôn bắt nhịp kịp thời với yêu cầu “đổi mới” về hoạt động quản lý vốn, hỗ trợ vốn cho nông dân, xây dựng phong trào nông dân, xây dựng Hội vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị do Thủ trưởng Cơ quan Trung Hội Nông dân và Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Nông dân giao cho. tuĽi 20


Để trở thành nơi giáo dục, rèn luyện và nâng cao năng lực lãnh đạo cho đảng viên - Chi bộ Ban Điều hành Quỹ HTND đặc biệt coi trọng 3 biện pháp lớn:
Một là, nêu cao tính gương mẫu của người lãnh đạo, nói đi đôi với làm.
Hai là, phân công đảng viên giữ những khâu, công việc trọng yếu trong các nhiệm vụ: tham mưu khơi thông, phát triển nguồn vốn; quản lý cho vay và việc sử dụng vốn.
Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giữ mối liên hệ đảng viên với quần chúng trong đơn vị Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân.


Với phương châm “Mỗi người làm giỏi một việc, làm tốt nhiều việc” - Chi ủy và lãnh đạo Ban đã duy trì nghiêm minh, nền nếp các chế độ làm việc của Ban: Thu thập thông tin; báo cáo kết quả thực hiện; tự phê bình, phê bình; dân chủ công khai thảo luận, tập trung trong quyết định; trao đổi kinh nghiệm; giám sát kiểm tra thực hiện kế hoạch tuần, tháng, nhất là đối với cá nhân, tổ nhóm đi công tác độc lập...và lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ảnh của các cấp Hội các địa phương về hoạt động của Quỹ và cán bộ Quỹ... để trao dồi kiến thức, nâng cao năng lực, chủ động hợp tác, tự giác phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng là cách chủ động ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nguyên tắc hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; tạo ra những điều kiện bình đẳng cho mỗi cá nhân có cơ hội lao động sáng tạo và khẳng định mình.


Bài học thuộc của đảng viên trong Chi bộ Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ mạnh là có nhiều đảng viên tốt”. 20 năm, đủ dài cho 40 vụ lúa của người nông dân từ “Làm đất gieo trồng tới gặt hái phơi phong”, song cũng là vừa về thời gian cho chi bộ Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân từ hình thành đến phát triển, với nhiều “điểm mốc” đậm dấu ấn thành công: Tạo nguồn vốn, tăng lượng vốn; đổi mới và mở rộng quan hệ, liên kết với ngân hàng; đồng lòng, chung sức với cấp ủy, chính quyền, với Hội Nông dân, ban ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng Quỹ và hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất, xây dựng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh.


Trong mỗi thắng lợi, trong mỗi bước trưởng thành của Quỹ Hỗ trợ nông dân là phép tích lũy những đóng góp, công lao của các đồng chí Bí thư chi bộ, lãnh đạo Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân qua nhiều nhiệm kỳ, qua nhiều thế hệ. Có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Trung Hội Nông dân...đã được chi bộ trân trọng tiếp thụ, kế thừa và nỗ lực phấn đấu cho thành công hôm nay và vững tin trên đường hội nhập.
Lê Thị Doanh - Phó Trưởng ban điều hành Quỹ HTND
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường