Ông Nguyễn Đức Triều, Nguyên UVTƯ Đảng, Nguyên Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN:
Giá trị mới cho phát triển
09:41 - 17/03/2016
Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: Nguồn Internet

(Quỹ HTND)- 20 năm xây dựng, trưởng thành - Quỹ Hỗ trợ nông dân đã đi qua giai đoạn hình thành, đã bước vào giai đoạn phát triển từ nhiều năm trước và có những “đột phá” thành công đáng ghi nhận. Trong mỗi chặng đường Quỹ Hỗ trợ nông dân trải qua, đều gắn bó mật thiết với những bước tiến lên của sản xuất nông nghiệp, của các phong trào nông dân thi đua yêu nước. Trưởng thành của Qũy Hỗ trợ nông dân là điểm nổi bật trong sự trưởng thành của tổ chức Hội Nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhớ lại những năm 1994 - 1995, việc vận động thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân là hết sức khó khăn, mặc dù Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân đã chọn đúng, trúng vấn đề và nhất trí cao với chủ trương: Tạo “Vốn” cho nông dân sản xuất - Vốn đó, do Hội Nông dân trực tiếp quản lý, điều hành, hỗ trợ hộ nông dân nghèo phát triển sản xuất, là thêm điều kiện để tổ chức phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh. Đề án thành lập Quỹ được Đ/c Lê Văn Nhẫn - Trưởng Ban Kinh tế và Đ/c Chín Cần - Chủ tịch BCH Trung ương Hội chuẩn bị công phu, bài bản. Song, cách tiếp cận thế nào? Lý giải ra sao để Thường vụ Bộ Chính trị đồng ý, Chính phủ đồng tình ủng hộ và thực hiện - Đây là một vấn đề, bởi trước đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành một loạt chủ trương, chính sách về giao đất, giao rừng, giao quyền tự chủ về tài chính cho các địa phương nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời loại bỏ một số khoản thu không hợp lý để “khoan sức dân”.

Bằng toàn bộ sự kiên trì vận động và thuyết phục, đến tháng 2/1996, Quỹ Hỗ trợ nông dân được thành lập trong niềm vui hân hoan của toàn thể cán bộ Hội Nông dân các cấp trong cả nước. Từ đây, Hội có thêm công cụ tài chính để vận động, tổ chức nông dân, đoàn kết và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

20 năm xây dựng, Quỹ Hỗ trợ nông dân trưởng thành từ thực tiễn phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội. Những thành tích lớn lao và nổi bật của Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt được, không tự thân mà có, mà đó là sự hợp thành của nhiều yếu tố: trong đó, tư duy lựa chọn vấn đề, phương pháp thực hiện; những quyết định chính xác về thời cơ, thời điểm của Thường Trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân có ý nghĩa quyết định. Tất cả những ưu điểm vượt trội đó, đều có chung bài học: là lắng nghe, phát hiện và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân trước thực tế sản xuất, trước đời sống 
và thu nhập của người nông dân, với “Quyền được mong muốn” có vốn để phát triển sản xuất; để “Thoát nghèo, no đủ, làm giàu” mà giai cấp nông dân ủy nhiệm cho Hội Nông dân thực hiện, với tư cách là “Người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho giai cấp nông dân”, đã được đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đương nhiệm tổng kết và khẳng định.

Giá trị đóng góp của Quỹ Hỗ trợ nông dân với phong trào thi đua yêu nước của nông dân, nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” trước đây và ngày nay là“... Thi đua làm giàu, giảm nghèo bền vững”, “Xây dựng Nông thôn mới”. Nhờ vốn vay từ Quỹ, nhiều hộ nông dân đã vượt được khó, xóa được đói, giảm được nghèo bền vững; trong đó, một số hộ đã vươn lên thành chủ trang trại, thành hộ giàu...Họ tiếp tục liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh tìm cách làm ra sản phẩm mới, tìm ra thị trường mới để có được giá trị sinh lời cao. Họ đã trở thành những “Mẫu hình người nông dân mới” trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Từ các hoạt động tổ chức, hướng dẫn nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả, cán bộ Hội Nông dân các cấp đã trưởng thành về tư duy, cách thức làm kinh tế hộ, nhóm, tổ, đội hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm hoặc ngành hàng, từ: làm dự án, xây dựng kế hoạch sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đến giám sát, quản lý điều hành và sơ, tổng kết..., không ít cán bộ lãnh đạo các địa phương, người nông dân, doanh nghiệp...biết về Hội, hiểu về Hội Nông dân qua hoạt động của Quỹ Hỗ trợ, nên đã chung tay đóng góp, ủng hộ, vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tại địa phương ngày càng phát triển, được sử dụng đúng mục đích đã trở thành bệ đỡ cho những “Đột phá” thành công của những năm gần đây. Điều đó minh chứng rằng, vị thế và tầm ảnh hưởng của Quỹ là rộng lớn, có chiều sâu.

20 năm xây dựng, trưởng thành - Quỹ Hỗ trợ nông dân bền bỉ tạo dựng nên “Giá trị riêng biệt”, góp phần phát triển chung trong xây dựng phong trào nông dân thi đua yêu nước; xây dựng Nông thôn mới; xây dựng Hội Nông dân vững mạnh. Hy vọng chặng đường tới, Quỹ Hỗ trợ nông dân có thêm sức mạnh, phát triển an toàn và bền vững, tạo thêm “giá trị mới” cùng nhà nông làm giàu, giảm nghèo bền vững.
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản