Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy Viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQVN:
Cần hỗ trợ nhiều hơn cho kinh tế hợp tác
08:34 - 14/03/2016
Ông Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện thân mật với xã viên Hoàng Vân, HTX trồng rau an toàn Phương Đình. Ảnh: VGP Hoàng Long

(Quỹ HTND)- Thường các loại quỹ, vốn dự án, vốn đầu tư...khi được giao cho các tổ chức chính trị xã hội như Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh, Công đoàn..., luôn có hiệu quả cao trên cả hai mặt kinh tế và xã hội. Về kinh tế: thì quay vòng luân chuyển nhanh, dễ sinh ra lãi; ít bị thất thoát, nợ đọng và hiện tượng lợi dụng, tham ô, tham nhũng chỉ là số ít, cá biệt. Về xã hội: đồng vốn vay đến đúng đối tượng, thủ tục không rườm rà và có mặt rất tốt là các hội viên luôn chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về cách sử dụng đồng vốn hợp lý, có hiệu quả và trả vốn đúng thời gian để còn “nhường” cho hộ khác được thụ hưởng.

Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân đã phát huy được tinh thần, thế mạnh đó, đã hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ nông dân xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Bước vào thời kỳ đất nước hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới – Nông dân cần được tập hợp, tổ chức để sản xuất theo kinh tế hợp tác mà HTX (theo luật 2012) là một đích đến. HTX theo luật mới có 9 nguyên tắc thành lập và hoạt động, gồm: Xã viên HTX tự nguyện giúp đỡ nhau; tự chịu trách nhiệm; tự quản lý; nguyên tắc bản chất kép: xã viên vừa là chủ sở hữu, vừa là khách mua hàng, sử dụng dịch vụ HTX. Nguyên tắc thị trường kép: thị trường bên ngoài là thị trường chính, tiêu thụ hàng hóa cho xã viên, thị trường bên trong là dịch vụ HTX cấp cho xã viên. Nguyên tắc sở hữu kép và hạch toán kép, nghĩa là, xã viên sở hữu tài sản của mình để sản xuất, kinh doanh, đồng thời sở hữu một phần trong tài sản, lợi nhuận của HTX. Và nguyên tắc có trách nhiệm với xã hội; có biểu quyết như nhau.

Xây dựng HTX theo luật mới là một cuộc vận động tổ chức lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, các nguồn lực cùng tham gia; trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân như một mũi hướng hỗ trợ cho tổ, nhóm nông dân liên kết, hợp tác, cho HTX để sản xuất ra hàng hóa có chất lượng cao, giá cạnh tranh, đáp ứng tiêu dùng nội địa và hướng mạnh ra xuất khẩu để tăng thu nhập cho nông dân – Đó là vấn đề kinh tế. Về vấn đề xã hội thì Quỹ là công cụ của Hội để tập hợp, tổ chức nông dân, xây dựng “Mẫu hình người nông dân mới” trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường