Ông Nguyễn Quốc Cường - Nguyên UV TƯ Đảng, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN:
Năng lượng của "Vốn"
10:58 - 08/03/2016
(Quỹ HTND)- Ngày nay, đời sống của nông dân ta dễ chịu, sung túc hơn. Nông dân đang hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, làm giàu và phát triển bền vững; xây dựng Nông thôn mới giàu đẹp, năng động, văn minh. Bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng hơn nền kinh tế toàn cầu, nông dân, nông nghiệp, nông thôn nước ta có nhiều thời cơ, thách thức lớn chưa từng có trong tiền lệ ở Việt Nam; Nên việc xây dựng nguồn "Vốn": vốn xã hội - con người; vốn vật chất, càng trở nên bức thiết và quan trọng cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.
Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường thăm mô hình chăn nuôi gà sạch

Chỉ có CNH - HĐH đất nước mới xóa bỏ được “xiềng xích đói nghèo” để người nông dân trở thành những công nhân trên cánh đồng lớn, khu nông nghiệp công nghệ cao; những công chức, viên chức, trí thức; những công nhân lao động trong nhà máy, công trường.... Giúp nông dân làm giàu, giảm nghèo bền vững trong hiện tại và nhiều năm tiếp theo, phải có cả hai nguồn “vốn” để tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; phải giải quyết đúng mối quan hệ “Liên kết 4 nhà”: Nhà khoa học tạo giống mới, xác lập quy trình thực hiện, huấn luyện và chuyển giao cho nông dân. Nhà nông phải học kiến thức, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao, phải học quản lý, kinh doanh và liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị sản phẩm hoặc ngành hàng. Nhà doanh nghiệp phải tìm thị trường bán, mua nông sản, đầu tư, hỗ trợ nông dân, liên kết với nông dân xây dựng thương hiệu nông sản và chia sẻ lợi ích với nông dân qua khuyến nông, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Nhà nước làm chính sách đúng, trúng, kịp thời cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời định ra tiêu chuẩn, kiểm định tiêu chuẩn hàng hóa nông sản có thương hiệu Quốc gia. Cả 4 nhà hợp sức tăng lợi tức (có lãi) cho người nông dân một cách căn cơ và khả năng phát triển bền vững. Tạo điều kiện giúp nông dân làm giàu, giảm nghèo bền vững thì thị trường nông thôn phải kết nối với thị trường đô thị, công nghiệp và thị trường quốc tế. Thị trường càng lớn thì cạnh tranh càng cao. Nên vậy, làm nông nghiệp là một nghề, người nông dân phải chuyên nghiệp, phải có”Vốn”: Kiến thức, kỹ năng, vốn tài chính cho sản xuất ra nông sản chất lượng theo yêu cầu của người tiêu dùng; khối lượng sản phẩm phải đủ lớn, giá phải cạnh tranh để tiêu thụ hàng hóa có hợp đồng.

Nhớ khi làm “Khoán hộ”, “Khoán 10”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Kim Ngọc có nói, Chủ nghĩa xã hội của người nông dân là “Ăn ngon, mặc đẹp, ở sang”. Song, hiện tại, con đường kinh tế của người nông dân phải vượt qua những chặng “Thoát nghèo - no 
đủ - làm giàu” - Tinh thần ấy, khi được trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đã tạo được sự nhất trí lớn của Đại hội trong việc nâng cao vai trò, nhiệm vụ và bảo đảm nguồn lực cho Hội Nông dân thực hiện nhiệm vụ chính trị - Có thể coi đây là điểm khởi phát tư duy để tạo thêm “Năng lượng” về vốn xã hội, vốn vật chất cho Hội hoạt động. Vì thế, Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân đã dày công xây dựng Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 – 2010” trình Ban Bí thư và được phê duyệt bằng văn bản Kết luận 61 -KLTW, theo đó là Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”.

Để tạo nguồn và sử dụng hai nguồn “Vốn”có hiệu quả, cán bộ Hội Nông dân cần đổi mới tư duy làm kinh tế; tham gia xây dựng, phản biện xã hội về chính sách, nhất là chính sách cho người nông dân khi tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và trên thế giới, đặc biệt là những thị trường “khó tính” như: Mỹ, EU, Canada, Newzealand, Nhật Bản, Hàn Quốc...luôn có sức mua lớn, có giá trị sinh lời cao. Cán bộ Hội Nông dân phải hướng dẫn, huấn luyện nông dân liên kết, hợp tác sản xuất; cách làm dự án, nắm vững và thông thạo việc lập kế hoạch sản xuất, hạch toán “đầu vào, đầu ra” trên một đơn vị sản phẩm và bán nông sản theo hợp đồng, có thị trường bền vững - Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội từ cấp trung ương đến cấp địa phương đã làm theo cách đó, và chủ động chuyển hình thức cho vay vốn nhỏ đối với hộ nông dân phân tán sang cho vay theo đề án, gói giá trị sản phẩm từ sản xuất đến thị trường có địa chỉ - do các tổ, nhóm nông dân hợp tác, liên kết thực hiện, đã đem lại hiệu quả thực chất về kinh tế, xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh - Đó chính là sức mạnh nội sinh, có sức lan tỏa, được nhân dân, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các địa phương ghi nhận và nghiêm túc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Một mặt, đã làm nên bước tăng trưởng lớn về quy mô và doanh số vốn tài chính của Quỹ Hỗ trợ nông dân, mặt khác, đã tạo ra vốn xã hội - Động lực cho người nông dân sáng tạo làm giàu, mở ra nhiều cơ hội cho Hội Nông dân hoạt động tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; xây dựng giai cấp nông dân, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh.

20 năm xây dựng, trưởng thành, đồng hành cùng nông dân: Xóa đói, giảm nghèo; làm giàu giảm nghèo bền vững - Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt được nhiều thành tích lớn, có những kinh nghiệm hay là có nguyên nhân từ sự lãnh đạo, chỉ đạo và những đóng góp hết mình về: Trí tuệ, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân qua các nhiệm kỳ và đương nhiệm từ Trung ương đến địa phương, cùng với tinh thần đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ hoạt động trong Quỹ Hỗ trợ nông dân - Đây là một nguồn năng lượng “vốn” để Hội Nông dân tiếp tục giành thắng lợi cao hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn.
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản