Đồng Tháp sau 5 năm thực hiện Kết luận 61: Mở rộng tư vấn, hỗ trợ nông dân vay vốn
09:42 - 18/05/2015
(Quỹ HTND)- Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 3 năm thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ trực tiếp do Hội nông dân tỉnh quản lý 670 tỷ đồng, xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

 

Trong xây dựng nông thôn mới, nông dân trong tỉnh đoàn kết giúp nhau làm giàu, cùng đóng góp trên 100 tỷ đồng và trên 250 ngàn ngày công lao động để sửa chữa nâng cấp hàng ngàn km đường, kênh mương, giao thông thủy lợi nông thôn. Các mô hình tổ hùn vốn cất nhà, xây nhà vệ sinh bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả. Có trên 35 ngàn lao động là con em nông dân được đào tạo nghề, giải quyết việc làm góp phần chuyển dịch lao động.

 

 

Theo báo cáo của BCĐ thực hiện Đề án 61 tỉnh, Hội ND phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển tiến hành hướng dẫn lập dự án, thẩm định và giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ ND (từ ngân sách tỉnh) 22 dự án với số tiền gần 10 tỷ đồng. Trong 3 năm qua, các cấp Hội ND đã phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức hơn 13.500 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 556.000 lượt hội viên, ND.

 

 

Điển hình như Hội ND huyện Tháp Mười để giúp hội viên,  nông dân có kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, trong hai năm  2013, 2014,  các cấp Hội đã phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức các chương trình hội thảo, trình diễn, hướng dẫn cho 50.600 lượt hội viên về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, cơ giới hóa trong nông nghiệp, các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; mở 74 lớp dạy nghề nông thôn, giúp hội viên nâng cao tay nghề trong các lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi. Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp phối hợp triển khai thực hiện 54 cánh đồng hiện đại, vận động hội viên đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất. Đến nay, có 100% diện tích làm đất và phun thuốc bằng máy; 95% thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp; sản xuất lúa qua sấy đạt 80%...

 

 

Các cấp Hội Nông dân còn tích cực phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức tín dụng khác tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Chỉ riêng năm 2014 đã vận động nguồn vốn trên 200 tỷ đồng, tăng hơn 84 tỷ đồng so với năm 2012.

 

 

Có thể nói, bằng những hoạt động thiết thực, các cấp Hội ND trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, từng bước đưa đời sống hội viên, nông dân lên một bước mới.

 

 

Minh Thư

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường