Quỹ HTND Sơn La: Kênh vốn hiệu quả của hàng ngàn hội viên, nông dân
16:52 - 31/05/2017
(Quỹ HTND) – Những năm qua, hiệu quả hoạt động và tăng trưởng của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) trong tỉnh có những chuyển biến hết sức tích cực. Từ năm 2011, số vốn Quỹ ban đầu còn rất nhỏ, mới chỉ có 284 triệu đồng thì đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã đạt 32.602 triệu đồng.


Nhiều hội viên, nông dân phấn khởi khi có thêm nguồn hỗ trợ từ Quỹ HTND để cải thiện cuộc sống


 
Trong đó, nguồn vốn do Quỹ HTND Trung ương ủy thác 11.800 triệu đồng; Quỹ cấp tỉnh 8.556 triệu đồng; Quỹ cấp huyện 12.245 triệu đồng.

 
Có được những con số ấn tượng như trên là nhờ các cấp Hội luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát hoạt động của Quỹ. Ngay từ đầu năm, tỉnh Hội đã triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển Quỹ HTND; tập huấn, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn Quỹ HTND, việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua Ngân hàng CSXH; kế hoạch phân bổ nguồn vốn cũng như thẩm định các dự án vay vốn Quỹ HTND từ nguồn cấp của ngân sách tỉnh cho các huyện: Sông Mã, Vân Hồ, Mộc Châu.

 
Tỉnh Hội chỉ đạo, đôn đốc Hội Nông dân các huyện như: Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Mai Sơn và thành phố Sơn La tích cực thu hồi tiền gốc và phí của các dự án đã đến hạn. Đồng thời, chọn điểm để xây dựng dự án vay vốn Quỹ HTND quay vòng cho các chu kỳ tiếp theo.Toàn tỉnh đã có 12/12 huyện, thành phố xây dựng được Quỹ HTND, trong đó có 6/12 huyện, thành phố đạt mức 900 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, có 02 huyện đã đạt mức trên 2 tỷ đồng gồm: Thành phố Sơn La và huyện Sông Mã; 03 huyện đạt mức trên 1 tỷ đồng gồm các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai và Mộc Châu. Tổng số xã có Quỹ HTND trên địa bàn là 142/198 xã.
 

Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội đã xây dựng được 126 mô hình, dự án, hỗ trợ vốn cho 1.277 hộ gia đình mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó giúp tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Phương thức cho vay thực hiện theo mô hình liên kết nhóm hộ.

 
Năm 2016, Hội ND tỉnh đã hướng dẫn, thẩm định và giải ngân được 13 dự án với tổng số tiền 4.000 triệu đồng. Trong đó, có 2.500 triệu đồng được thực hiện quay vòng vốn ở chu kỳ thứ 2; số tiền 1.500 triệu đồng từ nguồn bổ sung ngân sách tỉnh cấp sang năm 2016.

 
Hội cũng đầu tư xây dựng 13 dự án tại 9/12 huyện, thành phố; có 05 dự án đầu tư mới từ nguồn ngân sách tỉnh cấp năm 2016 với số vốn 1.500 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất gắn với xây dựng mô hình trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm nuôi nhốt bò sinh sản, tại 05 xã của 5 huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu, Mai Sơn và thành phố Sơn La. Các dự án đã giúp cho 141 hộ được vay vốn phát triển sản xuất có hiệu quả.


 
Xác định nguồn vốn vay hỗ trợ từ các ngân hàng là một nguồn lực quan trọng, giúp cho hội viên, nông dân có thêm vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt việc ủy thác cho vay vốn đối với các hộ nghèo, hộ đối tượng chính sách khác theo đúng quy định. Đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH thông qua tổ chức Hội đạt 910,523 tỷ đồng, thực hiện qua 1.129 Tổ TK & VV, cho 35.873 lượt hộ được vay để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống.

 
Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT triển khai thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, tổng số dư nợ thông qua tổ chức Hội đạt 279,291 tỷ đồng, cho 235 Tổ vay vốn với 4.240 lượt hộ hội viên, nông dân được vay.
 

Song song với đó, công tác tập huấn, trợ giúp nông dân để phát huy hiệu quả tối đa đồng vốn vay cũng được các cấp Hội chú trọng. Hội đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn cung ứng 26.127 tấn vật tư phân bón các loại, hơn 300 tấn ngô giống cho nông dân bảo đảm phục vụ sản xuất, trị giá trên 150 tỷ đồng.

 
Hàng năm, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Phối hợp tổ chức được 7.309 lớp tập huấn cho 450.463 lượt hội viên, nông dân, tổ chức 772 hội thảo đầu bờ để chia sẻ kinh nghiệm làm ăn.


 
Nhờ nguồn vốn của Quỹ HTND, những năm qua đã giúp đỡ cho trên 1.000 lượt hộ nông dân ở địa phương vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây là một nội dung hoạt động rất hiệu quả, đã góp phần thu hút thêm nhiều nông dân vào tổ chức Hội. Nhiều hộ nông dân được hỗ trợ vốn đã thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá, giàu, nhiều hộ trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Một số dự án đầu tư có hiệu quả đã trở thành mô hình điểm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Các hộ được vay vốn trở thành những nhân tố quan trọng đi đầu hăng hái tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Ngọc Thúy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản