ĐắK Nông: Quyết tâm xây dựng, phát triển Quỹ HTND
15:19 - 04/10/2016
(Quỹ HTND)- Thực hiện Kết luận 61 KL/TW và Quyết định 673 QĐ/TTg, hệ thống Quỹ HTND toàn tỉnh đã có bước tăng trưởng so với trước. Tính đến cuối tháng 6/2016, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 25 tỷ đồng.
Nông dân vay vốn Quỹ HTND trồng cà phê cho hiệu quả cao (Ảnh minh họa)


Nguồn vốn Trung ương và tỉnh đã ủy thác cho 8/8 huyện, thị thông qua 84 dự án với số tiền trên 15 tỷ đồng cho trên 800 hộ vay, giải quyết việc làm cho hơn 800 lao động. Trong đó, tỷ lệ dự án đầu tư cho trồng trọt chiếm 60%, chăn nuôi chiếm 40%. Nguồn vốn của các huyện đạt trên 9,5 tỷ đồng đã giúp cho hơn 600 lượt hộ nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 600 lao động tại địa phương.


 
Với hình thức cho vay theo tín chấp thông qua việc bình xét các hộ vay tại các chi, tổ Hội và thành lập các tổ, nhóm hộ do Hội ND cấp xã làm chủ dự án đã từng bước liên kết các thành viên trong tổ, nhóm hộ vay, hình thành các Câu lạc bộ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã sản xuất có hiệu quả như: Dự án cải tạo nâng cấp 9 ha vườn cà phê tại xã Thuận An, huyện Đăk Mil, 12 hộ vay nguồn vốn TƯ Hội năm 2012 với số tiền 350 triệu đồng. Các hộ đã áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê theo tiêu chuẩn 4C kết hợp với việc mua chồi ghép chất lượng cao tại Viện EAKmat, đăng ký thành viên Hợp tác xã Công Bằng nên sản lượng tăng từ 5-6 tấn nhân/ha.


 
Hay dự án chăn nuôi bò thực hiện tại xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô, với số vốn 400 triệu đồng từ nguồn TƯ Hội, 14 hộ vay để đầu tư mua 28 con bò. Sau 2 năm thực hiện, các hộ đã đầu tư chuồng trại, mua bò, trồng cỏ. Đén nay, đàn bò tăng lên 56 con, diện tích trồng cỏ đạt 3 ha. Dự án đã giải quyết việc làm cho 14 lao động nhàn rỗi là con em hội viên, nông dân.


 
Ngoài ra các dự án cải tạo vườn cà phê tại các xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R’Lấp; phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa; xã Nam Đà, huyện Krông Nô; dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Đăk R’Tih, huyện Tuy Đức; dự án trồng cây ăn trái của các tổ hợp tác, trang trại tại Đăk Mil, Đăk R’Lấp... đã mang lại thu nhập và việc làm cho bà con các dân tộc nơi đây.


 
Bên cạnh việc cho vay vốn, Ban điều hành Quỹ HTND đã hướng dẫn các huyện, thị Hội phối hợp với phòng nông nghiệp, Trạm thú y, Trạm khuyến nông tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên, nông dân tham gia thực hiện dự án và các hộ dân trong vùng với hơn 2.700 lượt hội viên, nông dân tham gia.


 
Hầu hết các hộ vay vốn đều tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng Quỹ HTND với số tiền từ 50.000-100.000 đồng/năm, góp phần tăng trưởng nguồn vốn, tạo điều kiện cho các hội viên khác được vay lại nguồn vốn đó. Thông qua các dự án vay vốn Quỹ HTND, đã thành lập được các Câu lạc bộ, Tổ hợp tác sản xuất như: HTX nông nghiệp Đăk Mil, Câu lạc bộ chăn nuôi bò lai thị trấn Ea Tling, Tổ hợp tác trồng lúa cánh đồng mẫu xã Buôn Choah, Tổ hợp tác trồng cây ăn trái phường Nghĩa Phú... Qua việc tham gia dự án, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo.


 
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, việc triển khai vận động nguồn vốn Quỹ HTND của tỉnh vẫn chưa cao. Việc củng cố, kiện toàn bộ máy Quỹ HTND ở một số huyện, thị Hội chưa thực hiện tốt, vẫn còn 4/8 huyện, thị Hội chưa thành lập Quỹ HTND, 1/8 huyện, thị chưa thành lập Ban Kiểm soát Quỹ.


 
Việc lựa chọn mô hình cho vay vốn vẫn còn hiện tượng cho vay nhỏ lẻ, địa bàn thực hiện trải rộng trên nhiều thôn; chưa chú trọng đầu tư các mô hình mới, chưa lồng ghép được các hoạt động của Hội với đầu tư vốn để phát huy hiệu quả nguồn vốn và khẳng định ưu thế của Hội trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển kinh tế tập thể.


 
Trong giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tích cực chỉ đạo nâng cao nhận thức về vai trò của Quỹ HTND, tạo bước phát triển mới trong việc xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ. Mục tiêu đến năm 2020, phát triển nguồn vốn Quỹ HTND cấp tỉnh đạt 25 tỷ đồng trở lên; 100% các huyện, thị Hội có nguồn vốn Quỹ từ 4 tỷ đồng trở lên; 100% cơ sở Hội vận động tạo nguồn vốn Quỹ, trong đó Quỹ HTND mức thấp nhất đạt 100 triệu đồng/đơn vị; phấn đấu 100% cơ sở Hội có từ 3-5 mô hình bền vững.


 
Với quyết tâm thực hiện hỗ trợ vốn cho nông dân có trọng tâm, trọng điểm tạo ra các mô hình nổi bật, khơi dậy và khai thác tiềm năng thế mạnh của từng vùng, phát triển ngành nghề có hiệu quả, thu hút và giải quyết việc làm cho lao động địa phương, là bài toán cần sự nỗ lực, vào cuộc của cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh Đăk Nông.
 

Trọng Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản