Quỹ HTND Sóc Trăng: Nhân rộng cách làm hay
16:40 - 24/06/2016
(Quỹ HTND) - Hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nhiều  hộ nông dân vay vốn đã đầu tư phát triển sản xuất theo mô hình đã đăng ký, các mô hình đã và đang phát triển tốt, bước đầu đã có thu nhập khá.

Mô hình nuôi lợn góp phần tăng thu nhập cho hội viên, nông dân

 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo ổn định nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các xã làm tốt công tác điều hành, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và nhân rộng cách làm này cho các xã còn lại trong tỉnh. Nguồn vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân 6 tháng đầu năm là1.120.275.000 đồng, (trong đó từ ngân sách cấp huyện và cơ sở chuyển sang 735.000.000 đồng, vận động ở cơ sở 385.275.000 đồng).


Đến nay, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt  16.401.031.000 đồng. Trong đó nguồn Trung ương Hội ủy thác 5.433.500.000 đồng; nguồn tỉnh 3.063.186.000; nguồn vốn từ ngân sách huyện chuyển sang 2.700.000.000 đồng; nguồn vốn cơ sở là 5.204.345.000 đồng (vốn từ ngân sách 234.900.000 đồng, vận động là 4.969.445.000 đồng).

Hội Nông dân thành phố Sóc Trăng xây dựng mô hình, tổ chức giải ngân dự án “Nuôi bò sinh sản hướng thịt” tại Khóm 3, Phường 5, có 38 con bò cho 7 thành viên vay vốn, với số tiền đầu tư 1 tỷ đồng từ nguồn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm do Ngân hàng Chính sách Xã Hội quản lý và từ thành viên đóng góp. Thực hiện ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã Hội, Hội Nông dân quản lý 921 tổ, với 43.138 hộ vay vốn, Tổ TK&VV đạt loại tốt 619 tổ (67%), xếp loại khá 254 tổ (28%). Dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách qua Hội là 737 tỷ 141 triệu đồng; tổng số dư tiền tiết kiệm của các Tổ TK&VV là 15 tỷ 144 triệu đồng.


Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Công thương hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân nghèo phát triển sản xuất. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh chọn đối tượng nông dân thiếu vốn sản xuất, chí thú làm ăn để xây dựng dự án hỗ trợ vốn chăn nuôi bò thịt, kinh phí thực hiện dự án dự kiến từ 450.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng và hỗ trợ về kỹ thuật nuôi bò.


Ngoài ra, Hội phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ cho nông dân được 138 lớp, với 5.082 lượt nông dân dự; phối hợp mở 79 cuộc hội thảo về các mô hình làm ăn có hiệu quả, mô hình điểm nhân rộng, có 2.858 luợt cán bộ, hội viên dự. Phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ nông dân về cây con giống, vật tư nông nghiệp để phục vụ gieo trồng, sản xuất; ký thỏa thuận với Công ty BVTV mua vật tư nông nghiệp trả chậm... Phát động Nông dân hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả.


Sáu tháng cuối năm, tỉnh Hội tiếp tục đẩy mạnh vận động xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, tiếp tục đề nghị hỗ trợ ngân sách cho Quỹ và vận động từ nhiều nguồn bảo đảm tăng trưởng nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích có hiệu quả.


Minh Trí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản