Quảng Ngãi: Khó khăn trong vận động tạo vốn
02:56 - 20/07/2015
(Quỹ HTND) - Để tạo vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tỉnh Hội xây dựng đề án "Đổi mới và nâng cao hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân" mỗi năm đề nghị bổ sung ngân sách cho Quỹ 2 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ toàn tỉnh đạt gần 10 tỷ đồng. Ngoài cấp tỉnh, cấp huyện và một số xã cũng đã được bổ sung vốn. Bộ máy tổ chức của Ban điều hành Quỹ được củng cố, kiện toàn, một đồng chí Phó Chủ tịch là Trưởng ban, có 2 cán bộ chuyên trách là kế toán và nghiệp vụ; Quỹ đã có con dấu riêng.

         

Tuy nhiên, về vốn vận động ủng hộ, đóng góp từ hội viên nông dân còn rất hạn chế. Quảng Ngãi có 183 cơ sở Hội, nhưng nhiều cơ sở Hội không có vốn Quỹ HTND. Qua kiểm tra tại cơ sở Hội Tịnh An- huyện Sơn Tịnh và huyện đảo Lý Sơn, cán bộ Hội cho biết việc vận động hội viên đóng Hội phí còn khó khăn, vận động ủng hộ Quỹ HTND càng khó.

 

Nguyên nhân là gần đây triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhân dân phải đóng góp nhiều, một mặt cấp uỷ, chính quyền chưa đồng ý để Hội tổ chức vận động lớn; mặt khác, công tác tuyên truyền vận động của các cấp Hội trong tỉnh còn hạn chế, chưa làm cho hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân hiểu về ý nghĩa, mục đích, nguyên tắc cũng như nội dung hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Vì vậy, cấp uỷ, chính quyền chưa vào cuộc, hội viên chưa ủng hộ. Các cấp Hội chưa tranh thủ được nguồn lực từ các "mạnh thường quân là các hộ sản xuất kinh doanh giỏi".

 

Ông Ngô Văn Hồng- Chủ tịch Hội Nông dân huyện đảo Lý Sơn cho biết: Huyện có 3 cơ sở Hội, trong đó 2 xã An Vĩnh và An Hải có tới 90% hộ sản xuất giỏi các cấp, nhưng nguồn vốn Quỹ chỉ vẻn vẹn có 16- 25 triệu đồng, xã An Bình không có vốn Quỹ HTND.


Tại buổi làm việc với huyện đảo Lý Sơn và Hội Nông dân tỉnh, đoàn công tác Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương đề nghị: Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tỉnh và chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện, xã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ để hỗ trợ hội viên nông dân.

Lê Doanh

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản