Phối hợp với NHNo&PTNT thành lập Tổ liên kết
08:47 - 07/04/2015
(Quỹ HTND)- Ngày 09/01/2015 Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam ban hành sản phẩm cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ liên kết trong hệ thống Agribank với các mô hình liên kết như sau:

Về mô hình Tổ liên kết:

- Tổ liên kết do các hộ gia đình, cá nhân cùng cư trú tại thôn, xóm (khóm, ấp) tự nguyện thành lập để vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Tên gọi là Tổ liên kết sản xuất, kinh doanh thôn…xã….

- Tổ liên kết do hộ gia đình, cá nhân cùng sản xuất, kinh doanh theo loại hình ngành, nghề, cây, con tự nguyện thành lập. Tên gọi là Tổ liên kết… (tên của ngành nghề, cây, con). Ví dụ Tổ liên kết nuôi bò hoặc tổ liên kết trồng rau sạch hoặc tổ liên kết sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ…

- Tổ liên kết do các cán bộ viên chức/công chức cùng công tác trong các cơ quan, đơn vị tự nguyện thành lập để vay vốn phục vụ đời sống. Tên gọi là Tổ liên kết vay vốn phục vụ đời sống (tên đơn vị). Ví dụ: Tổ liên kết vay vốn phục vụ đời sống Trường tiểu học Kim Liên hoặc Tổ liên kết vay vốn phục vụ đời sống Hội liên hiệp phụ nữ huyện A…

Về số lượng thành viên của Tổ liên kết: căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội, tự nhiên tại địa bàn, đặc thù hoạt động của từng tổ liên kết, khả năng quản lý của Tổ trưởng, Agribank  nơi cho vay giới hạn số lượng thành viên tối đa cho từng Tổ liên kết.

Về trình tự để thành lập Tổ liên kết:

- Tổ chức cuộc họp để thành lập Tổ liên kết.

+ Thành phần dự họp gồm có: các hộ gia đình, cá nhân tự nguyện thành lập Tổ liên kết theo các mô hình liên kết trên; đại diện các tổ chức hỗ trợ thành lập Tổ liên kết (nếu có); cán bộ Agribank quản lý trên địa bàn.

+  Nội dung cuộc họp: Người chủ trì cuộc họp (người chủ trì cuộc họp có thể là người đại diện của tổ chức tư vấn, hỗ trợ thành lập tổ hoặc cán bộ Agribank quản lý địa bàn hoặc người đại diện trong các hộ gia đình, cá nhân tự nguyện thành lập tổ) nêu sự cấp thiết thành lập Tổ liên kết, thống nhất lập danh sách thành viên, bầu Tổ trưởng/ban lãnh đạo Tổ, xây dựng quy ước hoạt động tổ.

Cán bộ Agribank giới thiệu tóm tắt quy định, quy trình cho vay đối với khách hàng Agribank Tổ trưởng thông qua biên bản thành lập kiêm quy ước hoạt động của tổ, danh sách thành viên và triển khai kế hoạch hoạt động của tổ.

- Hoàn thiện các thủ tục của tổ liên kết: Sau cuộc họp tổ trưởng có trách  nhiệm  báo cáo UBND xã/thủ  trưởng cơ  quan và xin xác nhận cho phép Tổ liên kết hoạt động.

Về phát triển tổ viên mới: Hộ gia đinh, cá nhân muốn tham gia Tổ liên kết phải được Tổ trưởng/ban lãnh đọa tổ đồng ý và được bổ sung vào danh sách thành viên tổ.   

Tỷ lệ chi hoa hồng dịch vụ: tối đa không vượt quá 6% trên tổng số lãi thực thu của các thành viên vay vốn thông qua Tổ liên kết nộp vào tài khoản Agribank nơi cho vay.

Đối tượng được hưởng hoa hồng:

Đối với Tổ liên kết được Hội Nông dân, Hội phụ nữ cơ sở hỗ trợ thành lập có tác động tích cực giúp cho Tổ liên kết hoàn thành tốt nhiệm vụ tại hợp đồng dịch vụ đã ký kết với Agribank nơi cho vay thì  số hoa hồng sau khi xác định (gọi là 100%), tỷ lệ hưởng hoa hồng dịch vụ của Tổ liên kết và các cấp Hội được phân bổ: Tổ liên kết 80%; Hội cấp xã 13%; Hội cấp huyện 3,8%; Hội cấp tỉnh 2,5%; Trung ương Hội 0,7%.

Đối với các Tổ liên kết khác (là những tổ không do Hội Nông dân, Hội phụ nữ cơ sở hỗ trợ thành lập), đối tượng được hưởng là Tổ liên kết. Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân có công trong việc thành lập tổ và hỗ trợ tổ hoạt động có hiệu quả thì Agribank nơi cho vay và tổ trưởng tổ liên kết thỏa thuaanjtrichs một phần (mức/tỷ lệ) trong số hoa hồng của Tổ liên kết để chi cho tổ chức/cá nhân đó và phải được ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ.

Đức Trung

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản