An Giang: Xây dựng Quỹ, hỗ trợ nông dân sản xuất
02:29 - 19/12/2014
(Quỹ HTND) - Đến nay đã có 11 huyện, thị, thành Hội xây dựng được Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Nguồn vận động Quỹ trong năm 2014 đạt 563.722.000 ở 11/11 đơn vị, đạt 94% so chỉ tiêu Trung ương giao. Nâng tổng vốn quỹ hiện có 3.516.131.800đ.

 

 Ảnh minh họa

Để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân TW ủy thác, Ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã tiến hành khảo sát địa bàn, đối tượng để đầu tư vốn đúng mục đích và khai thác được tiềm năng, lợi thế, sức lao động ở từng địa phương. Công tác thẩm định hồ sơ, giải ngân, theo dõi, thu phí, lưu trữ hồ sơ đều được tiến hành một cách chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng. Trong quá trình cho vay, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo Ban điều hành quỹ các cấp tổ chức kiểm tra định kỳ.

 

Nhờ đó, từ khi triển khai 9 dự án đến nay, đã thu hồi vốn 100%, của 7 dự án không có thất thoát, nợ đọng và đã cho vay chu kỳ 2 của 10 dự án với số tiền là 6.030 triệu đồng cho 212 hộ vay. Các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, đạt được hiệu quả kinh tế cao.

 

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, thay vì cho vay nhỏ lẻ, các cấp hội nông dân chuyển sang cho vay theo dự án phát triển sản xuất, kinh doanh có sự liên kết của các tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất, nhóm hộ, làng nghề. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 9 dự án được thực hiện nhờ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác, mang lại thu nhập cao cho người nông dân như: Dự án Trồng xoài chuyên canh tận thu trái nongiải quyết cho 105 lao động nông thôn có việc làm ổn định, thường xuyên; 150-200 lao động thời vụ và trên 100 lao động trong khu thu hoạch, vận chuyển chế biến xoài non và tiêu thụ.

 

Dự án trồng xoài ra hoa trái vụ thu lợi từ 25 – 30 triệu đồng/ vụ,  1 năm thu hoạch 3 vụ; Dự án nuôi bò thịt thương phẩm : có 20 hộ tham gia dự án, qua 1 năm thực hiện đến nay đàn bò tăng thêm từ 20 – 40 con bình quân 1 hộ tăng từ 1 đến 2 con trị giá lên đến 400 triệu đồng…

 

Bên cạnh đó, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh vẫn duy trì công tác kiểm tra việc quản lý vốn của các cấp Hội. Qua kiểm tra tình hình hoạt động và quản lý quỹ hỗ trợ nông dân các huyện, tình hình quản lý Quỹ  thực hiện đúng quy định; quy trình cho vay chặt chẽ; nguồn vốn được đảm bảo.

 

Đối với nguồn vốn quá hạn số tiền 300 triệu đồng Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đầu tư vào các mô hình điểm, HTXNN, Tổ hợp tác, các dự án này Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã có kế hoạch xử lý nợ theo tinh thần chỉ đạo của Ban điều hành Quỹ HTND Trung Ương, sẽ tiếp tục thu hồi vốn nộp về Trung ương.

 

Từ những kết quả ban đầu của các mô hình sử dụng vốn vay từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác cho thấy, tuy nguồn vốn vay bình quân từ 10 đến 30 triệu đồng/hộ chưa phải là cao nhưng đã thực sự có ý nghĩa đối với các mô hình sản xuất của hội viên, nông dân nhất những hộ thiếu vốn, ít kinh nghiệm.

 

Thông qua Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều địa phương đã vận động hội viên, nông dân nâng cao quy mô sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Đồng thời, từ nguồn vốn Quỹ HTND đã tạo việc làm tăng thu nhập, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.

 

Đặc biệt, sau khi tham gia dự án làm ăn có hiệu quả, rất nhiều hội viên, nông dân tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, ngoài mục đích tăng trưởng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân còn mục đích tiếp tục hỗ trợ hội viên, nông dân nghèo vay để phát triển sản xuất.

 

Thái An

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản