Lâm Đồng: Chú trọng xây dựng, phát triển Quỹ HTND
07:51 - 08/12/2014
(Quỹ HTND)- Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành Hội thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân đạt kết quả tốt.

Ảnh minh họa. 

Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/QHTND ngày 17/02/2014 “v/v vận động ủng hộ Quỹ HTND năm 2014”. Theo đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp năm 2014 cho Quỹ HTND đạt 1 tỷ đồng, nguồn vốn ủng hộ 1,18 tỷ đồng.

 

Cùng với đó, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã đề xuất cấp ủy, chính quyền cấp bổ sung ngân sách địa phương cho Quỹ HTND cấp huyện, thành. Trong năm 2014, có 11 huyện, thành Hội được cấp ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND với số tiền 1,285 tỷ đồng, nâng số huyện, thành được cấp ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND là 12/12 huyện, thành với số tiền 3,191 tỷ đồng.

 

Đồng thời, các huyện, thành Hội đã quán triệt và phân bổ chỉ tiêu vận động ngay từ đầu năm giao cho các cơ sở tổ chức, triển khai vận động Quỹ HTND trong hội viên nông dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

 

Căn cứ chỉ tiêu được giao, Ban thường vụ Hội ND các huyện, thành xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu cho các cơ sở Hội, đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức phát động đến hội viên, nông dân ủng hộ xây dựng Quỹ HTND. Thực hiện công tác tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân trên địa bàn và đề nghị chính quyền địa phương cấp ngân sách bổ sung Quỹ HTND.

 

Các cơ sở Hội sau khi nhận được kế hoạch của huyện, thành Hội, tổ chức họp BCH ngay từ đầu năm phân bổ chỉ tiêu cho các chi hội để vận động hội viên, khi triển khai vận động phân công ủy viên Ban Thường vu, Ban Chấp hành đi cùng. Khi tiến hành vận động có lập danh sách, đối với nguồn ủng hộ trên 100.000đ có ghi phiếu ủng hộ. Số tiền vận động được các cơ sở Hội đã nộp về huyện theo từng quý.

Đến đầu tháng 11 năm 2014, nguồn vốn huyện, thành Hội và cơ sở vận động chuyển lên Quỹ HTND cấp huyện, thành quản lý là 650,6 triệu đồng. Hiện có 06 đơn vị xây dựng, quản lý Quỹ HTND đạt mức trên 500 triệu đồng gồm: Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Huoai, Đơn Dương, Đạ Tẻh, Đà Lạt.

 

Từ nguồn vốn đó, Quỹ HTND các cấp đã giải ngân các dự án vay vốn thuộc nguồn Quỹ HTND Trung ương uỷ thác và nguồn vốn Quỹ HTND của tỉnh theo đúng qui định, 100% hộ vay trả phí đúng hạn.

 

Quỹ HTND tỉnh đã thu hồi 10 dự án đến hạn với số tiền 4,92 tỷ đồng chuyển trả Trung ương Hội. Song song với việc chỉ đạo thu hồi vốn Quỹ HTND các huyện, thành đã nhanh chóng xây dựng dự án mới theo Nghị quyết phân bổ vốn của Ban Thường vụ tỉnh Hội để Trung ương Hội phê duyệt giải ngân quay vòng vốn kịp thời để hội viên nông dân xã khác trên địa bàn được vay vốn phát triển sản xuất. Đến đầu tháng 11 năm nay, Quỹ HTND Trung ương đã phê duyệt và giải ngân số tiền 8,1 tỷ đồng tại 14 dự án cho 286 hộ vay, mức vay tối đa 30 triệu đồng/hộ, thời gian vay 36 tháng. Tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương đến thời điểm hiện nay là 9,1 tỷ đồng tại 17 dự án với 348 hộ vay. Trong đó, dự án đầu tư cho trồng trọt 8 dự án, chiếm 47%, chăn nuôi 9 dự án, chiếm 53%.

 

Đối với dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh ủy thác cho các huyện, thành Hội là 4,68 tỷ đồng thông qua 22 dự án với 244 hộ vay. Trong đó, tỷ lệ dự án trồng trọt chiếm 82% (18 dự án), chăn nuôi chiến 18% (4 dự án), mức vay từ 20 – 30 triệu đồng/hộ, thời gian vay từ 24 - 36 tháng.

 

Đồng thời, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã đôn đốc thu hồi vốn của 11 dự án đến hạn với tổng số tiền 1,88 tỷ đồng của 144 hộ vay. Hướng dẫn các huyện, thành Hội lập dự án theo Nghị quyết phân bổ vốn của Ban Thường vụ tỉnh Hội, để tiếp tục quay vòng cho vay chu kỳ mới, gửi Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh thẩm định và trình Ban Thường vụ phê duyệt, cùng với nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp 1 tỷ đồng đã giải ngân cho vay 10 dự án, 99 hộ vay với số tiền 2,48 tỷ đồng, còn một số dự án đang chờ các huyện, thành Hội hoàn thiện hồ sơ, dự kiến giải ngân trong tháng 12 này.

 

Đối với nguồn vốn do Quỹ HTND cấp huyện, thành Hội quản lý đã giải ngân số tiền 4,75 tỷ đồng cho 450 hộ vay, thực hiện các dự án đầu tư như: Trồng rau hoa, cải tạo chăm sóc cà phê, chăn nuôi bò, nuôi heo, nuôi cá nước ngọt, nuôi gà…

 

Việc chỉ đạo, lựa chọn mô hình theo định hướng phát triển của từng địa phương đảm bảo tính khả thi của dự án. Hoàn thiện hồ sơ dự án vay vốn theo đúng hướng dẫn số 45 – HD/QHTNDTW ngày 16/11/2011 của Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương.

 

Nhiều mô hình vay vốn của nông dân đã hết hạn cho vay và đạt hiệu quả như: dự án trồng rau hoa ở xã Ninh Loan, chăn nuôi bò lai Sind tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng; chăn nuôi bò sinh sản tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh; Chăn nuôi bò sữa tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương; đầu tư thâm canh cây cao su tại xã Đoàn Kết; tái canh cà phê tại xã Lộc Nga, xã Đạm B’ri thành phố Bảo Lộc; thị trấn Di Linh, xã Tân Châu huyện Di Linh; xã Nam Hà – huyện Lâm Hà; dự án nuôi heo thịt tại xã Phi Liêng, huyện Đam Rông… Các hộ vay vốn có thu nhập ổn định từ dự án, thu nhập từ rau, hoa trong nhà kính khoảng 7 đến 9 triệu đồng/tháng/hộ; tăng số lượng gia súc của hộ vay từ 20 con ban đầu đến 50 con/1dự án; thu nhập từ bò sữa trung bình 300 - 500 ngàn đồng/ngày/hộ; nhiều dự án cải tạo chăm sóc cà phê đang trong thời kỳ phát triển tốt, thay thế dần cà phê già cỗi năng suất thấp, cải tạo được hơn 80 ha diện tích cà phê già cỗi, tăng sản lượng cà phê từ 2,5 tấn/ha lên 4 tấn/ha.

 

Việc cho vay vốn Quỹ HTND đã góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nông dân. Đồng thời, tăng quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn.

 

Kết quả ban đầu của các mô hình vay vốn nguồn Quỹ HTND tại các địa phương đã được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao vai trò nòng cốt của Hội trong việc trực tiếp thực hiện các dự án nhóm hộ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa.

 

Kiên Giang

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản