Hà Nam: Nguồn vốn Quỹ cả 4 cấp đều tăng trưởng tốt
08:54 - 08/10/2014
(Quỹ HTND) - Ngay từ đầu năm, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh Hà Nam đã tham mưu với Thường trực cơ quan triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu cho các huyện, thành Hội và cụ thể hóa công tác quản lý các nguồn vốn Quỹ bảo tồn và không ngừng tăng trưởng; lấy công tác kiểm tra giám sát các nguồn vốn vay thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch tháng, quý làm cơ sở để đánh giá hiệu quả việc quản lý sử dụng các nguồn vốn vay.

 

 

Bên cạnh việc kiện toàn và phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban điều hành các nguồn vốn Quỹ, việc xây dựng tiêu chí cho vay và quản lý vốn vay để nguồn vốn Quỹ phát huy hết hiệu quả và công bằng trong công tác quản lý thúc đẩy phong trào công tác Hội cũng được chú trọng.

 

Đồng thời, công tác phối kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Ban điều hành Quỹ HTND các cấp, các cấp chính quyền luôn được làm tốt nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay cho hội viên, nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

 

Tổng dư nợ tính đến giữa tháng 9/2014 là 8.200 triệu đồng, tổ chức triển khai 23 dự án, với 281 hộ hội viên nông dân vay. Trong 9 tháng đầu năm, đã tổ chức thu hồi 13 dự án đến hạn thanh toán, trả gốc cho TƯ Hội với số tiền 4.500 triệu đồng, nguồn vốn thu hồi được đảm bảo thu đúng hạn, không xảy ra tình trạng vốn nợ đọng.

 

Được sự quan tâm của Hội Nông dân TƯ đã bổ sung thêm vốn vay mới với số tiền là 1.500 triệu đồng, Ban Điều hành Quỹ Hội Nông dân tỉnh đã triển khai cho lập 05 dự án tại 05 huyện, thành phố. Hiện nay, các dự án đang được thực hiện rất hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho nông dân đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình. Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ cấp huyện đạt 70/120 triệu đồng (59% kế hoạch); trong đó: huyện Kim Bảng 20 triệu đồng, huyện Thanh Liêm 20 triệu đồng, huyện Duy Tiên 33 triệu đồng. Tổng số xã xây dựng được Quỹ 112/112 xã (đạt 100%); tăng trưởng 9 tháng đầu năm là 491 triệu đồng (đạt 85% kế hoạch cấp trên giao).

 

Tính đến giữa tháng 9, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đang quản lý nguồn vốn vay Quỹ HTND ở cả 4 cấp đạt 14.756.372 đồng, với 1.271 hộ hội viên trong toàn tỉnh được vay vốn. Cụ thể như sau: Dư nợ vốn Quỹ cấp huyện là 947.416 triệu đồng, cho 358 hộ hội viên nông dân vay vốn; dư nợ vốn Quỹ cấp xã đạt 5.530.956 triệu đồng, cho 629 hộ hội viên nông dân vay vốn; tổng dư nợ vốn Quỹ HTND tỉnh tính đến giữa tháng 9 đạt 78 triệu đồng, cho 3 hộ hội viên nông dân vay tại xã Nhân Hưng- huyện Lý Nhân. Qua kiểm tra cho thấy dự án đang hoạt động tốt, các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích.

 

Qua việc sử dụng nguồn vốn vay, đã có nhiều hộ đạt hiệu quả, điển hình như: hộ ông Đỗ Tuấn Sửu (xã Công Lý- Lý Nhân), được vay từ Quỹ HTND TƯ 30 triệu đồng, cộng thêm với vốn tự có của gia đình khoảng 200 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi 15 con lợn nái, 30 con lợn thịt, trừ chi phí còn cho thu nhập 150 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 02 lao động. Hay như hộ ông Phạm Hồng Minh (xã Đồng Du- Bình Lục), được vay 30 triệu đồng cùng với vốn tự có của gia đình đầu tư chăn nuôi gà, mỗi năm trừ chi phí còn cho thu nhập 300 triệu đồng. Thêm vào đó còn tạo công ăn việc làm cho 05 lao động ổn định với mức lương từ 2,5 – 3 triệu đồng/tháng.

 

Nhìn chung, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND được đảm bảo, cho vay đúng đối tượng, các hộ vay vốn sử dụng đồng vốn đúng mục đích, các dự án đến hạn đều thu hồi được đúng tiến độ, không xảy ra tình trạng nợ quá hạn. Nguồn vốn vay đã giúp các hộ phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

 

Hải Bình

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản