Lào Cai: Dư nợ ủy thác qua Hội ND đạt trên 700 tỷ đồng
09:18 - 02/01/2020
(Quỹ HTND)- Tính đến 30/11/2019, tổng dư nợ do các cấp Hội ND quản lý đạt 754,114 tỷ đồng cho 18.168 hộ vay.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được các cấp Hội ND tỉnh phát huy hiệu quả giúp nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo

Năm 2019, các cấp Hội đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến cán bộ, hội viên, nông dân nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách, trọng tâm là Chỉ thị 40-CT/TW và Quyết định 401/QĐ-TTg. Kết hợp lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, hội thi, tuyên truyền trên báo, đài, cổng thông tin điện tử, đối thoại trực tiếp với nông dân. Kết quả, Hội đã thực hiện tuyên truyền được 3.763 buổi cho 208.215 lượt hội viên nông dân.


Phối hợp với Ngân hàng CSXH tuyên truyền, vận động và tổ chức tốt cuộc thi viết tìm hiểu về Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư; tham gia Ban tổ chức, Ban Giám khảo chấm thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức cuộc thi.


Đến nay, Hội ND các cấp đang quản lý 605 Tổ TK&VV với 18.168 thành viên. Trong đó có 557 tổ xếp loại tốt (chiếm 92%), 40 tổ xếp loại khá (chiếm 6,6%), 8 tổ xếp loại trung bình (chiếm 1,4%). Nhìn chung, các Tổ TK&VV đã làm tốt các khâu bình xét hộ vay, đôn đốc hộ vay trả lãi, trả gốc và thực hiện thu lãi theo đúng hợp đồng đã ký.


Năm 2019, Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra được 10 lượt huyện, 17 lượt xã, 22 Tổ TK&VV, 90 hộ vay. Qua kiểm tra HND cơ sở, Tổ TK&VV thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn liên ngành, không có xâm tiêu vốn, lãi, các tổ đều tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm. 


Các cấp Hội đã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với NHCSXH và đã đạt được những kết quả tích cực. Tổ trưởng Tổ TK&VV thường xuyên nhắc nhở hộ vay trả lãi, gửi tiền tiết kiệm và trả gốc khi đến hạn từ đó khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người nghèo và các đối tượng chính sách giúp cho hộ người vay tự chủ, hăng hái sản xuất thoát nghèo và vươn lên làm giàu. 

Hải Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Quỹ HTND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Động lực giúp nông dân làm giàu