Bình Định: Nguồn vốn chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới
11:02 - 27/11/2019
(Quỹ HTND)- Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng thông qua các chương trình cho vay ưu đãi giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nông dân vay vốn Ngân hàng CSXH huyện đầu tư phát triển chăn nuôi

Tính đến cuối tháng 11/2019, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 11.299  lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống với số vốn gần 500 tỷ đồng, trong đó có 1.705 lượt hộ nghèo với số tiền vốn 81 tỷ đồng và 2.495 lượt hộ cận nghèo với số tiền gần 130 tỷ đồng.


Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp các xã đạt một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: Vốn chính sách đã giúp 1.034. hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho hằng nghìn lao động, 32 lao động đi xuất khẩu; đồng thời vốn chính sách đã giúp gần 2.500 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; vốn tín dụng chính sách đã góp phần đầu tư xây dựng gần 3.600 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; trợ giúp gần 400 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố...


Với phương châm "đưa vốn đến gần dân hơn”, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với vốn ưu đãi, giảm bớt thời gian, chi phí đi lại tại 18 điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH, các chính sách tín dụng ưu đãi được niêm yết công khai, người vay giao dịch trực tiếp với Ngân hàng vào ngày cố định hàng tháng.


Nhờ đó, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
 

Lương Ngọc Tấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi