Tuyên Quang: Vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 15,38%
15:46 - 22/11/2019
(Quỹ HTND)- Hội ND các cấp nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH 627,722 tỷ đồng cho 18.599 hộ vay hơn 13 chương trình tín dụng chính sách tại 616 Tổ TK&VV. 
Nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội quán triệt toàn thể cán bộ trong hệ thống Hội Chỉ thị số 40-CT/TW và các văn bản liên quan của Trung ương và tỉnh về tín dụng chính sách xã hội, đồng thời gắn việc thực hiện Chỉ thị với các chương trình hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.


Giai đoạn 2014-2019, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh đạt 4.268,642 tỷ đồng với 147.573 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hơn 54.352 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hỗ trợ vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho hơn 7.207 lao động; giúp 33 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 1.916 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 70.963 công trình cung cấp nước sạch, vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 2.815 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống... 


Việc huy động vốn từ hội viên tham gia gửi tiền tiết kiệm tại các Tổ TK&VV không ngừng tăng trưởng, đến thời điểm 31/10/2019 số tiền gửi tiết kiệm tại các Tổ do Hội ND quản lý đạt 10,92 tỷ đồng, chất lượng tín dụng được cải thiện rõ rệt.


Hầu hết các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả, nâng cao thu nhập, các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, chống tái nghèo và đời sống của nông dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm rõ rệt (năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo là 27,81%, đến năm 2018 giảm xuống còn 15,38%).


Qua 5 năm thực hiện, hoạt động tín dụng chính sách đã đóng góp tích cực trong thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, thể hiện rõ qua kết quả tăng trưởng dư nợ tín dụng (cuối năm 2014 là 1.632,403 tỷ đồng, đến 30/6/2019 dư nợ tín dụng tăng lên 2.617,979 tỷ đồng). Các cấp Hội đã giúp hàng nghìn hội viên, nông dân tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 
Lê Hoàng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng xoài xuất khẩu