Khi Hội đồng hành cùng Ngân hàng
16:55 - 26/08/2019
(Quỹ HTND)- Tính đến nay, tỉnh Ninh Bình có 143/143 cơ sở Hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH. Tổng số Tổ TK&VV do Hội quản lý là 748 tổ với 22.104 thành viên tham gia.

Mô hình vay vốn Ngân hàng CSXH trồng cây ăn quả của
hộ anh Hoàng Văn Thủy - thôn 92, xã Yên Thành, huyện Yên Mô mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kết quả nhận ủy thác tính đến 30/6/2019 tại 11 chương trình tín dụng với tổng dư nợ 647,294 triệu đồng; tăng so với kỳ trước 45,202 triệu đồng. 100% thành viên tổ TK&VV tham gia gửi tiền gửi tiết kiệm bình quân 10.000 đồng - 20.000đồng/tổ viên/tháng.


Nhằm phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Hội ND các cấp đã chủ động định hướng, bám sát chương trình phối hợp công tác giữa hai ngành, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tuyên truyền, phổ biến, công khai chủ trương, chính sách ưu đãi của Nhà nước và các quy định của Ngân hàng CSXH cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đến từng thôn, xóm.


Trong kỳ, các cấp Hội tổ chức 212 buổi tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi đến đối tượng hộ nghèo và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng được thụ hưởng chính sách ưu đãi, với trên 2.157 lượt hội viên tham gia.


Đến nay, 143/143 cơ sở Hội đã thực hiện nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH. Tổng số Tổ TK&VV còn dư nợ do Hội quản lý là: 748 Tổ với 22.104 thành viên.


Việc ghi chép và lưu giữ hồ sơ vay vốn được các tổ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo quy định. Đội ngũ Tổ trưởng và thành viên Ban Quản lý thường xuyên được kiện toàn, có năng lực, trình độ, uy tín, trách nhiệm để đảm nhiệm công việc.


Các cấp Hội đã phối hợp tốt với Ngân hàng CSXH triển khai có hiệu quả việc xây dựng mạng lưới Điểm giao dịch lưu động tại các xã, phường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV.


Điển hình như Hội ND huyện Yên Mô có 99 tổ TK&VV với 2.731 hộ còn dư nợ với tổng số vốn vay 92.900 triệu đồng; Hội ND huyện Hoa Lư có 78 tổ TK&VV với 2.275 hộ còn dư nợ với tổng số vốn vay 54.961 triệu đồng; Hội ND thành phố Tam Điệp có 70 tổ với 1.367 hộ còn dư nợ với tổng số vốn vay 41.077 triệu đồng. Hội ND huyện Kim Sơn có 122 tổ với 3.743 hộ còn dư nợ với tổng số vốn vay 135.920 triệu đồng.


Để tăng cường nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách, 8/8 huyện, thành Hội phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội cấp huyện được phân công theo dõi công tác ủy thác, cán bộ Hội cấp xã, tổ trưởng  tổ TK&VV, cán bộ Ban quản lý Tổ.


Trong kỳ, toàn tỉnh tổ chức 16 lớp tập huấn cho 1.999 lượt học viên; trong đó Quỹ HTND tỉnh tổ chức 04 lớp tập huấn cho 721 lượt học viên tham gia; Hội ND huyện và cơ sở tổ chức 12 lớp cho 1.728 học viên về nghiệp vụ quản lý cho vay Quỹ HTND và công tác nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH.


Các cấp Hội tổ chức kiểm tra 30 cuộc. Trong đó, Hội ND tỉnh kiểm tra 03 cuộc tại 03 huyện, thành phố; mỗi huyện kiểm tra 01 xã và 02 tổ TK&VV, 10 hộ vay vốn.


Để đồng vốn vay đạt hiệu quả, Hội ND các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 280 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề cho 2.868 hộ vay vốn Quỹ HTND và vốn của Ngân hàng CSXH trước khi giải ngân.


Từ nay đến cuối năm 2019, các cấp Hội tiếp tục hỗ trợ các hộ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương, đồng thời chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ được vay vốn trước khi giải ngân nhằm hỗ trợ hội viên sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất./.
 

Hoàng Hiệp
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi