Trung ương Hội NDVN: Góp phần đưa vốn chính sách tín dụng vào cuộc sống
16:41 - 26/08/2019
(Quỹ HTND)- Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là một kênh tạo thêm nguồn lực cho công cuộc giảm nghèo bền vững, đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các vùng miền, góp phần tích cực thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp anh Phạm Tiến Dương, thôn An Lão Xuôi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Hội NDVN là 01 trong 04 tổ chức chính trị - xã hội ký kết Văn bản thỏa thuận 3948 với Ngân hàng CSXH thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 


Đến 30/6/2019, dư nợ do Hội ND quản lý đạt 61.594 tỷ đồng (tăng 15.204 tỷ đồng so với 31/12/2015), thông qua 56.532 Tổ TK&VV, chiếm tỷ trọng 31,16% tổng dư nợ Ngân hàng CSXH ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội, mức tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 8,2%/năm. 


Chất lượng tín dụng chính sách luôn được duy trì, giữ vững, năm sau cao hơn năm trước qua một số tiêu chí như: Dư nợ tăng bình quân hàng năm trên 8%; Tổ TK&VV xếp loại tốt qua chấm điểm luôn chiếm trên 80%, các Tổ TK&VV xếp loại trung bình và yếu giảm dần ở mức thấp 8,08%, đặc biệt có nhiều tỉnh, thành Hội không có Tổ xếp loại trung bình và yếu.


Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách luôn được chú trọng và tăng cường. Hàng năm, các cấp Hội đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng thời tổ chức thực hiện hàng trăm cuộc kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với Hội cơ sở, các Tổ TK&VV và hộ vay.


Riêng đối với Trung ương Hội, Ban chuyên môn tham mưu xây dựng, hướng dẫn về nội dung, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ Hội được phân công phụ trách, theo dõi chương trình, đồng thời trực tiếp tổ chức kiểm tra hoạt động ủy thác từ 30 đến 35 tỉnh, thành Hội/năm.


Công tác tuyên truyền hoạt động tín dụng chính sách xã hội thường xuyên được các cấp Hội, đổi mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Thông tin bằng tờ rơi, trên các cơ quan truyền thông của Hội và các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương; thông qua các cuộc thi do Hội ND và Ngân hàng CSXH tổ chức như: Tổ trưởng Tổ TK&VV giỏi, Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ Ngân hàng CSXH các cấp; tìm hiểu về Chỉ thị 40 - CT/TW... Qua đó góp phần giúp hội viên, nông dân tiếp cận nắm bắt và hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước.
 
Hồng Hạnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi