Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoạt động tín dụng chính sách giúp hội viên, nông dân giảm nghèo bền vững
15:37 - 23/08/2019
(Quỹ HTND)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; củng cố, kiện toàn các tổ vay vốn hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hội viên, nông dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống


Hàng năm, Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, thực hiện nhiều giải pháp để thu nợ quá hạn,  tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.


Đến nay, các cấp Hội cơ sở đã có sự nhận thức rõ về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội phát huy được hiệu quả.


Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, đồng thời giúp NHCSXH xử lý kịp thời những bất cập, khó khăn trong quá trình cho vay và thu hồi nợ, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng. 7/8 huyện, thị xã, thành phố và 60/60 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã triển khai việc nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với tổng dư nợ đạt 74.913 triệu, thông qua 582 Tổ TK&VV, với 24.513 thành viên đang dư nợ, trong đó thành viên là hội viên, nông dân chiếm 100%. 


Công tác kiểm tra theo dõi và quản lý nguồn vốn vay của huyện, thị xã, thành phố và các Tổ TK&VV thực hiện tương đối tốt, đa số hội viên nông dân đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả và chấp hành các quy định của Ngân hàng CSXH. Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và các Tổ TK&VV thường xuyên duy trì hoạt động và dự giao ban đầy đủ.


Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giải quyết việc làm và hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

An Nhiên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi