Tây Ninh: Nguồn vốn chính sách giúp hội viên, nông dân vươn lên trong cuộc sống
15:19 - 21/08/2019
(Quỹ HTND)- Căn cứ vào các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, Hội ND các huyện, thành phố đã triển khai quán triệt tinh thần của Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc sử dụng hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.
Nguốn vốn tín dụng chính sách giúp hội viên, nông dân nghèo, khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi nâng cao đời sống.

Năm năm qua (2014 - 2019), Hội ND các cấp đã phối hợp với Ngân hàng CSXH cho vay 1.503,60 tỷ đồng, thu nợ 936,13 tỷ đồng. Dư nợ nhận ủy thác của Hội liên tục tăng về khối lượng và số lượng các chương trình tín dụng.


Tính đến ngày 30/6/2019, tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng ưu đãi do Hội quản lý đạt 1.143,4872 tỷ đồng/52.064 lượt hộ vay, chiếm 48,77% trên tổng dư nợ ủy thác của các Hội đoàn thể với Ngân hàng CSXH. Nợ quá hạn là 5,93717 tỷ đồng, chiếm 0,52% tổng dư nợ, giảm 0,26% so với cuối năm 2014.


Các Tổ TK&VV làm tốt các khâu đôn đốc hộ vay trả lãi, trả gốc và thực hiện thu lãi theo đúng hợp đồng đã ký, tỷ lệ thu lãi đúng kỳ hạn hàng tháng đạt tỷ lệ cao. Đến ngày 30/6/2019, số dư tiền gửi tiết kiệm của Tổ đạt 74,409 tỷ đồng/1.251 tổ/52.688 tổ viên.


Hội ND các cấp đã vận động thành lập 1.251 Tổ TK&VV, có 773 tổ xếp loại tốt (61,79%), 326 tổ xếp loại khá (26,06%), 120 tổ trung bình (9,59%), 32 tổ yếu. Bên cạnh việc thành lập Tổ, Hội ND huyện, xã còn quan tâm thực hiện tốt khâu vận động Tổ viên chấp hành quy ước hoạt động của Tổ, thực hành tiết kiệm, trả nợ, trả lãi vay theo đúng thời hạn.


Bên cạnh đó, Hội ND các cấp đã thực hiện tốt quy định họp giao ban với Ngân hàng CSXH theo định kỳ 3 tháng/lần đối với cấp tỉnh, 2 tháng/lần đối với cấp huyện và hàng tháng tại Điểm giao dịch xã đối với Hội ND cấp xã, Tổ TK&VV. 


Nhằm nâng cao chất lượng nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong 5 năm qua, Hội ND tỉnh, huyện phối hợp với Ngân hàng CSXH cùng cấp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác, quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cho hàng nghìn lượt cán bộ Hội cơ sở và Tổ trưởng Tổ TK&VV.


Công tác ủy thác cho vay tín chấp qua Hội Nông dân, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm ủng hộ, cán bộ, hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho hội viên nông dân nghèo, khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Phan Lệ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi