Hội ND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa): Tăng cường công tác quản lý nguồn vốn ngân hàng CSXH
15:03 - 14/05/2019
(Quỹ HTND)- Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2019 về việc quản lý và sử dụng vốn Ngân hàng CSXH, trong tháng 4/2019 Hội ND huyện Diên Khánh đã thực hiện công tác kiểm tra tại 19 cơ sở Hội.

Hội Nông dân huyện Diên Khánh hướng dẫn cụ thể cho từng cơ sở Hội
Kết quả kiểm tra cho thấy các Hội cơ sở đã thực hiện tốt công tác phối hợp với ngân hàng CSXH trong việc thực hiện nguồn vốn ủy thác. Đây là kênh cấp vốn quan trọng giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm. Hội cơ sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác và phối hợp ngân hàng CSXH triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Phối hợp chính quyền địa phương, ngân hàng CSXH huyện củng cố, nâng chất hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng.
 
 
Sau khi kiểm tra Hội ND huyện Diên Khánh đã tiến hành tập huấn Ban Quản lý của 19 cơ sở Hội về công tác quản lý hồ sơ sổ sách, việc phối hợp với ngân hàng CSXH trong việc thực hiện hồ sơ cho vay, kết nạp quản lý thành viên tham gia vào tổ vay vốn, kiểm tra các nguồn vốn chính sách sau khi giải ngân và kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các tổ vay vốn. Đặc biệt phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giải quyết nợ quá hạn, tồn đọng kéo dài...
 
Thanh Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh