Bình Định: Ngân hàng Chính sách xã hội Phù Cát giúp nông dân vay vốn, giải quyết việc làm
16:34 - 11/03/2019
(Quỹ HTND)- Năm 2018, vốn tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện cho 2.108 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống, tăng thêm thu nhập; giúp cho 1.063 hộ gia đình có nước sạch sinh hoạt và cải thiện công trình vệ sinh.

Nhờ vay vốn Ngân hàng chính sách huyện mà anh Trung đầu tư mở rộng đàn heo của gia đình
 
Tính đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn cho vay của ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt gần 450 tỷ đồng, tăng gần 49 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, có một số chương trình có số dư nợ lớn như: Cho vay hộ cận nghèo (105,204 tỉ đồng với 2.426 lượt hộ vay, chủ yếu đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi và làm các ngành nghề truyền thống).
 

Năm 2018, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện đã kiểm tra, giám sát 216 lượt xã, 414 lượt Tổ TK&VV. Ngoài ra, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị thuộc các ban, ngành, đoàn thể ở huyện đã kiểm tra 18/18 lượt xã, 36 lượt tổ TK&VV, 90 lượt hộ vay; thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cũng đã kiểm tra 75/72 lượt thôn, 89 lượt tổ TK&VV, 432 lượt hộ vay.
Lương Ngọc Tấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả