Hải Dương: Hội – Ngân hàng phối hợp giúp nông dân thoát nghèo
16:04 - 23/01/2019
(Quỹ HTND)- Những năm qua, các cấp Hội đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng  CSXH, NN&PTNT xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp, thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác, trong đó đã làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ.
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hộ đầu tư nuôi bò sinh sản giúp nâng cao thu nhập, thoát nghèo

Tiếp tục thực hiện văn bản liên tịch giữa ngân hàng CSXH, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường phối hợp với ngân hàng tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn vay vốn của ngân hàng CSXH đến hội viên, nông dân; phối hợp thực hiện tốt việc thu nợ, giải ngân nguồn vốn; tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; duy trì thực hiện chế độ giao ban với ngân hàng CSXH.


Đến 31/10/2018, toàn tỉnh có 259/259 cơ sở Hội ký hợp đồng ủy thác với ngân hàng CSXH cùng cấp với tổng dư nợ đạt 859.265,2 triệu đồng (tăng 37.600,7 triệu đồng so với năm 2017) thuộc 10 chương trình tín dụng chính sách, tại 1.003 tổ TK&VV và 25.675 hộ vay.


Bên cạnh đó, tỉnh Hội còn chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với ngân hàng CSXH cấp huyện tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ Hội và tổ trưởng Tổ TK&VV về một số nội dung sửa đổi của bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động giao dịch xã và bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động ủy nhiệm của Tổ TK&VV và tăng cường các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ yếu kém, trung bình qua đó nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác.


Đến nay, 100% tổ TK&VV đều ký hợp đồng ủy nhiệm thu lãi, thu tiền tiết kiệm vay vốn. Qua đánh giá phân loại tổ, số tổ TK&VV xếp loại tốt là 972 tổ (chiếm 96,91%); khá 26 tổ (chiếm 2,60%); trung bình 4 tổ (chiếm 0,40%) và  yếu 1 tổ (chiếm 0,09%).


Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động và phối hợp với ngân hàng NN&PTNT cùng cấp, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung Nghị định số 116 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ vay vốn ngân hàng cho cán bộ Hội.


11/12 Hội ND cấp huyện ký chương trình phối hợp với ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh; 157/259 cơ sở Hội đã ký chương trình phối hợp với chi nhánh ngân hàng cấp huyện. Các cấp Hội đang quản lý 466 Tổ vay vốn với 13.632 thành viên đang có dư nợ tại ngân hàng NN&PTNT là 1.347,49 tỷ đồng (tăng so với năm 2017 là 517,8 tỷ đồng). Số Tổ xếp loại tốt 448 tổ (chiếm 96,14%); khá 16 tổ (chiếm 3,43%); trung bình 2 tổ (chiếm 0,43%).Bên cạnh đó, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh còn thành lập 4 đoàn kiểm tra và phối hợp với các ngân hàng tổ chức kiểm tra giám sát ở 12/12 huyện, thành, thị và 24 cơ sở Hội; các cơ sở còn lại do Hội ND các huyện tự kiểm tra và phối hợp với các ngân hàng kiểm tra, tổng hợp báo cáo về Hội ND tỉnh.


Qua kiểm tra cho thấy tổ chức Hội các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và hội viên nông dân tin tưởng đánh giá cao; nguồn vốn đưa vào sử dụng đúng mục đích, đúng nguyên tắc, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng quỹ, giải ngân nhanh gọn; 100% số hộ vay vốn đúng đối tượng, không có tình trạng vay giúp nhau, các hộ vay đều có hợp đồng vay vốn hoặc sổ tiết kiệm; Hội ND các cơ sở cơ bản quản lý tốt nguồn vốn vay, thực hiện tốt hướng dẫn của Hội ND tỉnh về việc quản lý, sử dụng các nguồn phí, hoa hồng; đồng thời trích từ nguồn phí thu được bổ sung Quỹ Hội, Quỹ HTND đều đặn, thường xuyên theo đúng quy định.


Việc cho vay từ nguồn vốn chính sách ưu đãi, tập huấn hướng dẫn nông dân sản xuất đã tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế (trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề, dịch vụ...), phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và xây dựng nông thôn mới.


Từ đó giúp hoạt động Quỹ HTND cấp huyện và cơ sở đi vào nề nếp; năng lực cán bộ Hội được nâng lên rõ rệt trong việc quản lý, điều hành cho vay vốn. Công tác vận động xây dựng Quỹ HTND và vận động nông dân tham gia vào tổ chức Hội có nhiều thuận lợi; số nông dân tham gia vào tổ chức Hội ngày một tăng.
 
Huy Hoàng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Phát triển kinh tế từ nuôi cá lồng trên phá tam giang