Mạnh dạn xóa nghèo bằng tư duy mới
13:55 - 06/12/2018
(Quỹ HTND)-Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh công tác nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và vốn vay Quỹ Hỗ trợ Nông dân, tạo điều kiện cho nhiều hội viên tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Đồng bào DTTS được tiếp cận vốn ưu đãi (Ảnh minh họa)


Từ các nguồn vốn vay ủy thác của Hội, nhiều gia đình hội viên nông dân đã tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống … Thông qua đó, hội viên nông dân mạnh dạn đưa các giống cây, con mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, xây dựng nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả.


Nhiều hội viên từ hộ nông dân nghèo, sản xuất nhỏ lẻ đã phát triển trở thành các chủ trang trại có quy mô lớn, sản xuất nông sản hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua đó không chỉ xóa nghèo cho gia đình mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ khác cùng vươn lên.


Cũng từ các nguồn vốn nhận ủy thác, số hộ nông dân khá, giàu của huyện Phúc Thọ, Hà Nội tăng lên đáng kể, số hộ nghèo giảm được thể hiện qua kết quả bình xét hộ nông dân SXKD giỏi hàng năm. Năm 2017 đã có 15.710 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp (đạt 100% kế hoạch năm).


Kết quả bình xét cuối năm có 9.032 hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi các cấp, trong đó có 5 hộ đạt cấp Trung ương; 53 hộ cấp Thành phố; 1.981 hộ cấp huyện và 9.032 hộ đạt cấp cơ sở. Các cấp Hội đã phối hợp giúp cho 116 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, góp phần vào công tác giảm nghèo của huyện.


Những năm qua, Hội Nông dân thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT và vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho nhiều hội viên tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

 
Thực hiện chương trình ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN & PTNT, Hội Nông dân thị xã chỉ đạo các cấp Hội tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận vay các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.


Đến nay tổng nguồn Quỹ HTND của toàn thị xã là gần 3 tỷ đồng, trong đó: nguồn quỹ do Trung ương Hội Nông dân (HND) ủy thác 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ cho 37 hội viên vay, nguồn do Hội ND tỉnh ủy thác 1,05 tỷ đồng, 28 hội viên vay, nguồn Hội ND thị xã 460 triệu đồng 15 hội viên vay, nguồn Quỹ  ở cơ sở Hội là hơn 300 triệu đồng.


Để thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, đưa nguồn vốn vay đến các hộ dân, những năm qua, Ngân hàng CSXH huyện Hải Hà, Quảng Ninh đã phối hợp tốt với các cấp Hội đoàn thể chính trị trong huyện. Một trong những tổ chức Hội thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo phải nói đến Hội Nông dân huyện Hải Hà đã đứng ra tín chấp vay vốn hàng trăm tỷ đồng giúp hội viên có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
 

Ngân hàng CSXH đang triển khai thực hiện 13 chương trình, dự án tín dụng cho hơn 6.968 hộ vay là các hộ gia đình nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ 269.146 triệu đồng.
 

Dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức Hội đoàn thể đạt 264.798 triệu đồng, trong đó Ngân hàng CSXH huyện đang ủy thác qua Hội Nông dân thực hiện 11/13 chương trình tín dụng với dư nợ đạt 77.366  triệu đồng triệu đồng với 2069 hộ gia đình hội viên nông dân đang dư nợ; ký hợp đồng ủy thác với 15/16 Hội Nông dân xã thực hiện dịch vụ uỷ thác, chiếm 30% tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng CSXH.

 
Nhiều hội viên nông dân từ nguồn vốn vay đã phát triển kinh tế hộ gia đình từ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên là hộ có thu nhập cao.

 
Điển hình như hội viên nông dân Nguyễn Thị Hưng thôn 4 xã Quảng Minh, từng là hộ cận nghèo của xã được Hội Nông dân xã tuyên truyền vận động vay 50 triệu đồng chương trình Hộ cận nghèo từ Ngân hàng CSXH chị đã mạnh dạn phát triển trồng rau và chăn nuôi, đến giờ gia đình chị đã thoát nghèo, kinh tế ổn định...
 

Hội viên Bùi Văn Tuấn, Phạm Nhật Dũng Chi hội 1 xã Quảng Long vay vốn Ngân hàng CSXH với mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới và chăn nuôi gia cầm đã thoát nghèo và thu nhập bình quân mỗi năm từ 70 -150 triệu đồng.
 

Đó là kết quả nổi bật và khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Ngân hàng CSXH và Hội Nông dân trong việc đứng ra tín chấp vay vốn, là cầu nối để những hộ dân nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

 
Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng, những năm qua Hội Nông dân các cấp còn thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm vay vốn, nhằm tạo ý thức cho hội viên tiết kiệm hàng tháng, làm quen với các dịch vụ tài chính từ đó tạo thêm những nguồn vốn tự có để tái đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển cuộc sống theo hướng tích cực, bền vững.

Minh Hạnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả