Bám sát định hướng trong hỗ trợ hộ nghèo
11:07 - 06/12/2018
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) luôn bám sát định hướng chỉ đạo của ngân hàng cấp trên nhằm đưa vốn vay  kịp thời, đúng đối tượng, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Trạm Tấu làm việc tại điểm giao dịch tại xã.


Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được phân bổ ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo Hội đồng quản trị Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Trạm Tấu đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng cán bộ để triển khai các chương trình cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Từ việc triển khai khá bài bản nhiều chương trình tín dụng chính sách nên đến hết tháng 11/2018, tổng dư nợ của đơn vị đạt 152 tỷ đồng với 5.279 khách hàng. Hiện nay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đang thực hiện điểm giao dịch ở tất cả 12 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại các điểm giao dịch, biển chỉ dẫn, biển hiệu, nội quy giao dịch, thông báo chương trình cho vay, hòm thư góp ý, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, danh sách hộ vay vốn… được niêm yết đầy đủ. Do chất lượng các phiên giao dịch được nâng cao nên tỷ lệ giải ngân luôn đạt trên 95%; tỷ lệ thu nợ đạt trên 94%; tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%...

Để phát huy hiệu quả sử dụng đồng vốn, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã tiến hành khảo sát kế hoạch vay vốn, phân tích đánh giá nhu cầu về vốn, chủ động bám sát tình hình nợ đến hạn và tiến trình giải ngân… Do vậy, hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,19%.

Bên cạnh đó, Giao dịch NHCSXH huyện còn thực hiện việc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể làm ủy thác triển khai việc cho vay và thu lãi theo quy định. Qua đó củng cố thêm lòng tin của nhân dân với các chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động của NHCSXH trong xóa đói giảm nghèo.

Hiện nay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Trạm Tấu đang thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách gồm: Chương trình cho vay hộ nghèo 3.092 hộ, dư nợ trên 93 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 266 hộ, dư nợ trên 9,1 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 749 hộ, dư nợ trên 23 tỷ đồng…

Qua đánh giá, nguồn vốn các chương trình được đầu tư đúng đối tượng, tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn đầu tư cho sản xuất ngày càng cao.

Hiện nay, Phòng Giao dịch đang phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với 4 tổ chức chính trị - xã hội: Hội Nông dân có tổng dư nợ trên 47 tỷ đồng; Hội Phụ nữ trên 32 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh trên 36 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên trên 31 tỷ đồng.

Do thường xuyên làm tốt công tác quản lý, kiểm tra nâng cao chất lượng dư nợ nên chất lượng hoạt động của Phòng Giao dịch với các tổ chức, đoàn thể ngày càng được nâng cao. Nguồn vốn tín dụng chính sách tại các địa phương được giải ngân nhanh, đúng đối tượng, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo.

Nguồn: nhcsxh.chinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả