Gỡ nút thắt giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số
16:26 - 13/06/2018
(Quỹ HTND)- Ngân hàng Chính sách xã hội đang quản lý trên 20 chương trình tín dụng chính sách và các dự án. Trong đó, trên 1,478 triệu khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại NHCSXH.
Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ bằng đồng vốn chính sách

Đặc biệt, hơn 10 năm qua, các chương trình tín dụng dành riêng cho hộ đồng bào DTTS đã giúp gần 349.000 lượt hộ đồng bào được vay vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, yên tâm bám đất, bám bản; góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, vùng DTTS, miền núi; đưa tỉ lệ hộ nghèo cả nước giai đoạn 2005 - 2017 giảm từ 22% xuống dưới 7%, đặc biệt là giảm nghèo trong khối đồng bào DTTS.

Trong 10 năm qua, dưới sự chuyển tải vốn, tập trung làm ăn cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị thì nguồn vốn này bảo toàn tốt. Tỷ lệ nợ quá hạn hiện nay riêng đồng bào dân tộc thiểu số chỉ chiếm  chiếm 0,46%. Các chương trình tín dụng cũng đa chiều, như vốn sản xuất chuyển đổi ngành nghề, vốn cho lao động có thời hạn nước  ngoài, vốn làm nhà, vốn nước sạch, tác động tích cực đến đời sống đồng bào DTTS.

Khi tiếp cận được vốn, lại được giúp đỡ của các ngành các cấp, đặc biệt là Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm vốn tại địa phương đã tạo nên tác động kép. Mặc dù giảm nghèo còn chậm nhưng cuộc sống của đồng bào yên ổn, thắt chặt mối đoàn kết dân tộc.


Đồng bào dân tộc nước ta chiếm 14% dân số, nhưng tỷ lệ tín dụng cho đồng bào dân tộc được vay là 21%. Điều đó đã thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước quan tâm đến bà con dân tộc, coi như đây là nút thắt quan trọng để chúng ta giảm nghèo nhanh và bền vững.

 
Ví dụ Kỳ Sơn, Nghệ An là 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện đang có 14 chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ được NHCSXH triển khai đến 100% thôn, bản của 21 xã, thị trấn. Bên cạnh các chương trình cho vay phát triển sản xuất, như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ SXKD vùng khó khăn...

Trong hơn 15 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH huyện Kỳ Sơn thực hiện đã giải ngân 610, 313 tỷ đồng với 30.736 lượt  hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.
 

Dư nợ tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện chiếm gần 53%/tổng dư nợ từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Bên cạnh việc giải ngân, đáp ứng nhu cầu vay vốn cho các đối tượng được thụ hưởng, chất lượng tín dụng luôn được quan tâm kiểm soát chặt chẽ.


Trong giai đoạn 2010-2015 tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm của huyện Kỳ Sơn đạt 5,5%/mục tiêu đề ra là 4-5%; trong 02 năm 2016-2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 4,77%/mục tiêu đề ra là 4-5%.

 
Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám dốc Ngân hàng CSXH cho rằng tới đây, Ngân hàng sẽ phối hợp tốt hơn với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội, đoàn thể để làm tốt công tác vận động tuyên truyền; có định hướng giúp bà con sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi phù hợp để hỗ trợ cho đồng bào có cuộc sống ngày càng ấm no.


Long Thành
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả