Có vốn, lo gì không thoát nghèo
17:11 - 16/05/2018
(Quỹ HTND)- Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân luôn tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho nhiều hộ nông dân.

Hội viên, nông dân làm thủ tục vay vốn ưu đãi

Theo kết quả hoạt động giữa tổ chức Hội và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Bắc Giang, hoạt động ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, dư nợ qua tổ chức Hội tăng cả về số lượng và chất lượng.


Đến hết năm 2017, dư nợ đạt hơn một nghìn tỷ đồng, 15 chương trình chính sách tín dụng được triển khai qua tổ chức Hội đều mang lại hiệu quả thiết thực.


Hàng năm đã giúp hơn 12 nghìn lượt hộ nghèo, gần 60 nghìn lượt hộ nông dân mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất; gần 3 nghìn lượt hộ được vay vốn xây dựng và sửa chữa nhà ở; hơn 3 nghìn lượt hộ vay cho con em đi học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; hơn 12 nghìn lượt hộ vay xây dựng hệ thống nước sạch bảo đảm vệ sinh môi trường... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân hàng năm khoảng 4% từ năm 2006.


Để sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, các cấp Hội đã phối hợp với ngành, các công ty, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân tổ chức tập huấn, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 200 nghìn lượt hộ hội viên nông dân được hưởng lợi từ nguồn vốn uỷ thác của ngân hàng CSXH.


Cùng với đó, công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, chú trọng. Số lượng và quy mô tổ tăng lên rõ rệt, từ 16 thành viên một tổ năm 2005 lên 31 thành viên một tổ; tỷ lệ thành viên nộp lãi đúng kỳ hạn của các tổ đạt trên 95%.


 Các cấp Hội đã tích cực phối hợp với ngân hàng CSXH thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá phân loại chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn để có giải pháp củng cố, kiện toàn đối với những tổ xếp loại trung bình, yếu kém. Qua đó, tỷ lệ tổ xếp loại tốt đạt trên  98%; 100% tổ đã triển khai hoạt động tiết kiệm tự nguyện, số thành viên tham gia tiết kiệm tự nguyện cao với 98%.

 
Đến nay toàn bộ Hội ND cấp huyện, thị xã và 184/184 cơ sở Hội của tỉnh Đăk Lăk đã ký kết nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH. Hàng chục ngàn hộ ND nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu…


Tổng dư nợ do Hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH cho hội viên, ND vay không ngừng tăng lên. Kết quả dư nợ do Hội quản lý trong 15 năm là 1.309,642 triệu đồng với 51.897 hộ thông qua 2 chương trình dư nợ.


Trong đó năm 2005 là 125,454 triệu đồng, đến năm 2017 là 1.309,642 triệu đồng. Doanh số cho vay trong 15 năm là 392,739 triệu đồng, số dư tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn là 54,078 tăng 54,078 triệu đồng so với năm 2005.

 
Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ Hội Nông dân các cấp và Ban quản lý Tổ TK&VV đã được các cấp Hội phối hợp với NHCSXH thực hiện, 100% Ban quản lý Tổ TK&VV, cán bộ cơ sở Hội được Phòng GD Ngân hàng CSXH tập huấn nghiệp vụ và phổ biến các chế độ chính sách mới; Hội cấp tỉnh, huyện tổ chức tập huấn chuyên đề được 24 lớp cho 3.608 cán bộ cấp huyện, cơ sở, Ban quản lý Tổ TK&VV.
 

Ngoài ra, hàng năm 15/15 huyện, thị, thành Hội đã chủ động đưa nội dung hoạt động ủy thác vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng công tác Hội.
 

Để tăng cường nguồn lực cho hội viên, nông dân, các cấp Hội ND thành phố Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH nhằm ưu tiên nguồn vốn đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

 
Qua đó, giúp các hộ có thêm vốn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập nhằm giảm nghèo bền vững. Hiện tổng dư nợ nhận ủy thác qua kênh Ngân hàng CSXH đạt 351.087 triệu đồng, thông qua 375 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn với 14.251 thành viên tham gia.


Toàn thành phố có 100% số Tổ Tiết kiệm và Vay vốn đã ký xong hợp đồng ủy nhiệm thu lãi, thu tiền tiết kiệm vay vốn. Nhìn chung, công tác thu lãi, thu tiết kiệm hàng tháng của các Tổ duy trì đều và đạt kết quả tốt.


Tính đến nay, tổng số dư tiền gửi tiết kiệm tự nguyện huy động được trên địa bàn đã đạt 23.990 triệu đồng, có 13.722/14.251 thành viên vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm, đạt 96, 57%.


Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vay vốn được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc và thường xuyên.


Trong năm, Hội Nông dân thành phố đã trực tiếp đi kiểm tra hoạt động nhận ủy thác tại 7/7 quận, huyện; đồng thời, chỉ đạo các quận, huyện Hội thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở Hội, chi, tổ Hội, các tổ trưởng vay vốn và các hộ tham gia vay vốn.
 

Hoạt động kiểm tra, giám sát luôn được lồng ghép với nội dung kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, tổ chức họp bình xét và phân loại cuối năm để tăng tính hiệu quả.
 

Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành công cụ và phương tiện đắc lực giúp đỡ, hỗ trợ hàng nghìn lượt hội viên, nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi, đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống nông dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới.


Chương trình nhận ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là một trong những nội dung quan trọng trong phong trào thi đua công tác Hội hàng năm, phát huy vai trò sức mạnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự lực của cán bộ, hội viên, nông dân trong, góp phần đổi mới nội dung hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Hội, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tấn Thành
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới