Lâm Đồng: Vốn chính sách góp phần giảm hộ nghèo
17:38 - 15/05/2018
(Quỹ HTND)- Nhằm giúp cho hội viên nông dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, hằng năm Hội ND tỉnh đều ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn kịp thời đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Hiện nay, tổ chức Hội quản lý 873 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 924.556 triệu đồng, có 33.002 hội viên được vay từ 8 chương trình cho vay ưu đãi. 
Nông dân phấn khởi vì được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi


Trong năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Lâm Ðồng (NHCSXH Lâm Ðồng) triển khai đầy đủ 13 chương trình, nhận vốn ủy thác tăng gần gấp 4 lần so với các năm trước; dư nợ ủy thác qua các hội, đoàn thể đạt trên 2.795.600 triệu đồng/2.526 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)/96.790 khách hàng, chiếm 99,9% trên tổng dư nợ của chi nhánh...

 
Công tác bình xét cho vay được thực hiện công khai, dân chủ, với doanh số cho vay năm 2017 đạt 757.457 triệu đồng, chiếm 99,9% doanh số cho vay của chi nhánh; thực hiện nâng mức cho vay bình quân lên 36,2 triệu đồng/hộ để đầu tư sản xuất kinh doanh (tăng 3,3 triệu đồng so với năm 2016), trong đó cho vay hộ nghèo 38,4 triệu đồng, hộ cận nghèo 38,4 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 40,3 triệu đồng.

 
Dư nợ ủy thác qua các Hội, đoàn thể đến 31/12/2017 là 2.795.607 triệu đồng/2.526 tổ TK&VV/96.790 khách hàng, chiếm tỷ lệ 99,9% trên tổng dư nợ của chi nhánh.


Trong đó, Hội Phụ nữ có số Tổ TK&VV, số hộ và dư nợ cao nhất, kế tiếp là Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên có dư nợ thấp hơn. 

 
Từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH và hoạt động phối hợp ủy thác của các hội, đoàn thể đạt hiệu quả cao, trong năm 2017, đã giúp cho 3.166 lượt hộ nghèo, 4.136 lượt hộ cận nghèo, 2.641 hộ mới thoát nghèo được vay vốn; giải quyết việc làm cho 1.891 lao động; tạo điều kiện cho 3.312 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập; giúp 8.572 hộ sống ở vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn và giúp 297 hộ nghèo vay vốn để làm nhà ở.

 
Nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS) góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 3,9% (giảm 1,3% so với đầu năm); trong đó tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn 11,56%, giảm 3,23% so với đầu năm. Qua đó, góp phần vào việc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Ngọc Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần xây dựng nông thôn mới