Phù Cát (Bình Định): Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư
09:20 - 06/06/2024
(Quỹ HTND)- Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Phù Cát (Bình Định). Nhờ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp nhiều hộ nghèo, các đối tượng chính sách có việc làm và thu nhập ổn định.

Nông dân vay vốn Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư chăn nuôi gà tại xã Cát Trinh


Thực hiện Chị thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương, đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 288 Tổ TK&VV, đồng thời, tổ chức giao dịch tại 18 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn. Các Tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ các điều kiện hoạt động như giao dịch tại Ngân hàng huyện, bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã thực hiện hơn 99% khối lượng giao dịch ngay tại xã. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% thôn, khu phố trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.


Đặc biệt từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, hàng năm, UBND huyện đều quan tâm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn huyện. Tính đến tháng 05 năm 2024, tổng nguồn ngân sách do UBND huyện trích chuyển sang Ngân hàng CSXH được là 17 tỷ đồng.


Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của huyện; đồng thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Phù Cát đạt 840 tỷ đồng với gần 14 nghìn hộ vay vốn. Trong đó, cho vay theo chương trình hộ nghèo 52 tỷ đồng, 891 hộ vay; học sinh, sinh viên 136 tỷ đồng, 2.398 hộ vay; giải quyết việc làm 233 tỷ đồng, 4.951 hộ vay; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 21.884 tỷ đồng, 502 hộ vay; theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường 146 tỷ đồng, 7.523 hộ vay; hộ mới thoát nghèo 35 tỷ đồng, 609 hộ vay; nhà ở xã hội 50 tỷ đồng, 129 hộ vay; xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài 2 tỷ đồng, 29 hộ;….


Nhiều hộ nông dân trên địa bàn sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay đã thoát nghèo điển hình như hộ ông Đặng Ngọc Hồng ở thôn Thạch Bàn Đông, xã Cát Sơn cho biết: Cách đây 2 năm tôi được ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Cát tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng qua kênh Hội ND, nhờ số vốn ban đầu đó tôi đã đầu tư vào chăn nuôi, đến nay đã lấy lại được vốn và hoàn trả lại cho ngân hàng, kinh tế gia đình cũng từ đó mà đi lên. Hay hộ chị Nguyễn Thị Thành ở thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm trước đây thuộc diện hộ cận nghèo, năm 2021 được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 50 triệu đồng, chị đã đầu tư chăn nuôi, trồng trọt đến nay gia đình chị có thu nhập 90 triệu đồng, ổn định cuộc sống, thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang.


Theo ông Trần Quốc Đạt, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tập trung huy động nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã ban hành; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời Ngân hàng tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, nhất là những chương trình tín dụng mới, tiếp tục tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người dân khi vay vốn, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.
 

Lương Ngọc Tấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường