Hội ND huyện Quỳ Châu (Nghệ An): Nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác
11:23 - 28/02/2024
(Quỹ HTND)- Những năm qua, Hội ND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) phối hợp cùng Ngân hàng CSXH huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện hiệu quả công tác ủy thác, quản lý vốn vay.  

Ông Phạm Văn Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳ Châu trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ủy thác


Năm 2023, Hội ND và các đoàn thể đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Doanh số cho vay đạt 158.599 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ 21.760 triệu đồng, doanh số thu nợ 78.250 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ 3.084 triệu đồng. Tổng dư nợ thông qua uỷ thác đến ngày 31/12/2023 đạt 522.947 triệu đồng, tăng 80.306 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng so với đầu năm là 18,14%, chiếm 99,73% tổng dư nợ, với 8.909 khách hàng còn dư nợ, thông qua 18 chương trình đang triển khai thực hiện, 213 Tổ TK&VV. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao.


Hội ND huyện phối hợp tốt với Ngân hàng CSXH huyện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi. Đến nay, tổng dư nợ do tổ chức Hội quản lý đạt trên 139 tỷ đồng với 60 Tổ TK&VV cho 2.441 hộ vay, tăng so với đầu năm gần 20 tỷ đồng.
 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thu gốc, lãi theo quy định, tuyên truyền vận động các tổ viên gửi tiền tiết kiệm qua Tổ TK&VV.
 

Thời gian tới Hội ND huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi; chỉ đạo Hội, đoàn thể xã, thị trấn và Tổ TK&VV tập trung rà soát các đối tượng đủ điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Lữ Nghĩa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường