Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Chúc mừng 21 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội
08:49 - 04/10/2023
(Quỹ HTND)- Nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (04/10/2002-4/10/2023), sáng ngày 04/10, đồng chí Phạm Tiến Nam Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp đoàn có đồng chí Dương Quyết Thắng Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng 21 năm ngày thành lập Ngân hàng CSXH


Phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được Chính phủ ban hành cùng sự ra đời của Ngân hàng CSXH mà tiền thân là Ngân hàng Người nghèo cách đây 21 năm đã hình thành một kênh tín dụng an toàn, hữu hiệu, thuận lợi, nhanh chóng dành riêng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng chặng đường 21 năm xây dựng và phát triển của Ngân hàng CSXH. Đồng chí Phạm Tiến Nam khẳng định Hội Nông dân các cấp sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành với Ngân hàng CSXH triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay và kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn vay được hội viên sử dụng đúng mục đích; cùng hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong cả nước nói chung, hội viên nông dân nói riêng.
 

Thay mặt Ngân hàng CSXH, đồng chí Dương Quyết Thắng Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cảm ơn sự quan tâm, động viên của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đồng chí cho biết Ngân hàng CSXH cùng các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đã xây dựng một phương thức quản lý, tổ chức cho vay vốn rất đặc thù bảo đảm khai thác tích cực điểm mạnh thể chế, cấu trúc chính trị của Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia vào công tác giảm nghèo. Kết quả tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tính đến 30/9/2023 đạt 327.117 tỷ đồng trong đó tổng dư nợ tín dụng chính sách các tổ chức chính trị xã hội phối hợp quản lý đạt 308.464 tỷ đồng. Đối với Hội Nông dân dư nợ ủy thác qua đạt 92.012 tỷ đồng, chiếm 29,8% tổng dư nợ ủy thác; nợ quá hạn chiếm 0,19%; quản lý 51.152 Tổ TK&VV với trên 2 triệu khách hàng vay vốn.
 
 
Nhân dịp này Tổng Giám đốc đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác nhận ủy thác vốn vay ưu đãi của Chính phủ, giúp hội viên có thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất, chăn nuôi nhằm ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Trong đó có đẩy mạnh giải ngân các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết só 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế của Chính Phủ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả vốn vay.

Anh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường