Quỹ HTND TPHCM: Tăng dư nợ vốn ủy thác từ các ngân hàng
11:19 - 19/01/2023
(Quỹ HTND) – Thực hiện chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các cấp Hội tiếp tục tín chấp cho hội viên nông dân vay từ các Ngân hàng.
Giải ngân vốn cho hội viên tại huyện Cần Giờ


Trong năm 2022, các cấp Hội đã phối hợp cho vay 452,87 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến nay là 1.484,871 tỷ đồng hỗ trợ cho 34.500 lượt hộ vay với 763 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Tính đến ngày 31/10/2022, tăng trưởng dư nợ tăng 108% so với năm 2021, tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,1% so với năm 2021.


Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo là 1,264 tỷ đồng giảm 0,432 tỷ đồng so với năm 2021; cho vay Giải quyết việc làm là 751,525 tỷ  đồng tăng 86,504 tỷ đồng so với năm 2021; cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường là 298,338 tỷ đồng giảm 10,302 tỷ đồng so với năm 2021; cho vay Học sinh sinh viên là 70,363 tỷ đồng tăng 3,796 tỷ đồng so với năm 2021; cho vay Xuất khẩu lao động là 0,08 tỷ đồng giảm 0,019 tỷ đồng so với năm 2021; cho vay Nhà ở xã hội là 11,004 tỷ đồng giảm 0,346 tỷ đồng so với năm 2021; cho vay khác là 352,296 tỷ đồng tăng 26,681 tỷ đồng so với năm 2021.


Việc tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời của Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong việc phát huy hiệu quả của chính sách đến đối tượng thụ hưởng, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Chính phủ đến những đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.


Công tác củng cố hoạt động Tổ Tiết kiệm và Vay vốn cũng được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo. Hiện, tổng số Tổ Tiết kiệm và Vay vốn là 763 tổ, trong đó số tổ xếp loại tốt là 571 tổ, chiếm tỷ lệ 74,84%/tổng số tổ; số tổ xếp loại khá là 123 tổ, chiếm tỷ lệ 16,12%/tổng số tổ, số tổ xếp loại trung bình 68 tổ, chiếm tỷ lệ 8,91%/tổng số tổ; số Tổ xếp loại yếu, kém là 01 tổ, chiếm tỷ lệ 0,13%/tổng số tổ.


Số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ Tiết kiệm và Vay vốn là 173,454 tỷ đồng, với 761 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, đạt 100%/ tổng số tổ được ủy nhiệm thu tiết kiệm và 32.543/34.080 tổ viên gửi tiền, đạt 95,49%/tổng số tổ viên có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.


Hoạt động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Hiện nay chỉ có đơn vị Hội Nông dân huyện Bình Chánh đã ký kết và đang triển khai thực hiện Thỏa thuận liên tịch số 01/TTLT ngày 30 tháng 9 năm 2015 giữa Hội Nông dân huyện Bình Chánh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Chánh về tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; địa bàn Thành phố với hệ thống chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khá nhiều thuận lợi trong giao dịch trực tiếp giữa nông dân và ngân hàng trong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn.


Hội ND thành phố phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bình Chánh cho vay với số tiền là 3,324 tỷ đồng nâng tổng dư nợ đến nay là 69,327 tỷ đồng giảm 3,324 tỷ đồng so với ngày 31/12/2021 cho 706 hộ vay, với 75 tổ không tăng so với năm 2021.


Tổng số Tổ vay vốn có 75 tổ, trong đó số tổ vay vốn xếp loại tốt là 56 tổ chiếm 74,67%; số tổ xếp loại khá là 12 tổ chiếm 16%, số tổ xếp loại Trung bình là 6 tổ chiếm 8%, số tổ xếp loại yếu, kém là 1 tổ chiếm 1,33%.


Hội Nông dân thành phố còn đôn đốc các huyện và cơ sở Hội thu hồi vốn vay các nguồn vốn đã đến hạn; thường xuyên kiểm tra giám sát các tổ tiết kiệm vay vốn để cho hội viên nông dân vay đúng đối tượng và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích nhằm phát triển kinh tế cho hội viên nông dân.


Như vậy, thông qua việc hỗ trợ cho nông dân vay vốn từ nguồn vốn ủy thác của các ngân hàng, Hội ND có điều kiện mang lại nhiều lợi ích cho hội viên, nông dân, thu hút nông dân vào Hội, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần nâng cao mức sống cho bà con nông dân nói chung.

Hải Lam
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường