Hòa Bình: Nâng chất lượng hoạt động ủy thác nguồn vốn vay
09:42 - 06/01/2023
(Quỹ HTND) - Thời gian qua, cùng với việc giải ngân vốn Quỹ HTND, hoạt động phối hợp ủy thác nguồn vốn vay với các ngân hàng trên địa bàn cũng được các cấp Hội quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Nguồn vốn vay từ các ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân đầu tư phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống

 

Có thể thấy, đồng vốn vay đã trở thành nguồn lực rất quan trọng, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo đà cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập, giải quyết thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Nguồn vốn khi được giải ngân đã kịp thời hỗ trợ các hộ hội viên, nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tạo thêm việc làm.

 
Hiện, tổng mức dư nợ ủy thác của các chương trình phối hợp được ký kết giữa Hội ND với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.462,6 tỷ đồng.

 
Cụ thể, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác 17 chương trình tín dụng hỗ trợ cho hội viên, nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.


Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng ưu đãi giữa ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác với tổ chức Hội đạt trên 1.009 tỷ đồng, thông qua 666 Tổ TK&VV cho 25.011 hộ thành viên tham gia vay vốn. Qua các năm cho thấy chất lượng tín dụng được nâng lên rõ rệt.

 
Hàng năm, cùng với việc coi trọng công tác tuyên truyền, để phối hợp thực hiện chính sách ủy thác vay vốn có hiệu quả, các cấp Hội thường xuyên kiện toàn, củng cố và phối hợp tổ chức lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách ở các Tổ TK&VV.

 
Theo định kỳ, các cấp Hội phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội tích cực tiến hành việc đánh giá phân loại các Tổ TK&VV. Qua đánh giá xếp loại, có 612 Tổ xếp loại tốt (91,9%), 48 Tổ xếp loại khá (7,2%), 06 Tổ xếp loại trung bình (0,9%) và không có Tổ xếp loại yếu. Đồng thời, 100% số Tổ TK&VV tham gia huy động gửi tiền tiết kiệm tự nguyện.

 
Bên cạnh đó, thực hiện chính sách tín dụng và phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ, 10/10 đơn vị Hội cấp huyện tích cực ký kết chương trình phối hợp với chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp & PTNT cùng cấp. Hiện tổng dư nợ trên địa bàn thông qua 933 Tổ vay vốn đạt 2.399 tỷ đồng, cho 26.607 hộ thành viên vay.

 
Ngoài ra, để đa dạng hóa các nguồn vốn, Hội ND tỉnh đã phối hợp với ngân hàng Bưu điện Liên Việt Postbank triển khai hoạt động vay vốn với dư nợ đạt trên 86 tỷ đồng cho 1.275 hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua mô hình 125 Tổ liên kết vay vốn.

 
Song song với việc giải ngân nguồn vốn, các cấp Hội còn gắn kết việc cho vay vốn với các chương trình khác như: Khuyến nông, khuyến lâm, đào tạo nghề; phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân. Ngoài ra, tạo điều kiện cho các hộ tham gia dự án có cơ hội đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất hiệu quả cả ở trong và ngoài tỉnh.

 
Trong năm, công tác tổ chức tập huấn, đào tạo nghề cho hội viên, nông dân được các cấp Hội quan tâm tiến hành thường xuyên. Theo đó, Hội đã tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề và phối hợp cùng ngành chức năng tổ chức 32 lớp nghề (về chăn nuôi gia cầm, nấu ăn, thêu, mây tre đan...) cho 839 hội viên, nông dân tham gia. Đồng thời, tổ chức tư vấn, giới thiệu và tìm việc làm cho 718 hội viên, nông dân sau học nghề với thu nhập bình quân đạt từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

 
Từ các nguồn vốn vay trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân đầu tư vào phát triển sản xuất trên các lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản và mở rộng các ngành nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp…

 
Có thể thấy, nguồn vốn vay từ các ngân hàng đã góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống người nông dân, là điểm tựa vững chắc, giúp các hộ nghèo, cận nghèo trang trải cuộc sống, tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Nhờ đó, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên nông dân; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

 

Tín Nghĩa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường