Phù Cát (Bình Định): Phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách
10:00 - 18/11/2022
(Quỹ HTND)- Thời gian qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Phù Cát có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

Nông dân vay vốn Ngân hàng CSXH huyện đầu tư chăn nuôi

Hàng năm, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thông qua ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác bình xét cho vay, đảm bảo cho vay nhanh chóng, kịp thời và đúng đối tượng. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt gần 666 tỷ đồng với 12.691 khách hàng đang vay vốn.
 

Điển hình như gia đình ông Trần Ánh ở thôn Tân Lệ, xã Cát Tân, vốn là người khuyết tật, năm 2017, khi Ngân hàng CSXH huyện triển khai cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người khuyết tật, ông được vay 20 triệu đồng để đầu tư mua 02 con bò sinh sản. Nhờ nguồn vốn vay gia đình ông đã thoát diện hộ cận nghèo, đây còn là cơ sở để ông mở rộng chăn nuôi trong thời gian tới.
 

Trên địa bàn huyện cũng có nhiều hộ vay sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách như: Gia đình ông Phạm Anh Thạch (xã Cát Hanh) vay vốn trồng xoài, trồng rừng; gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (xã Cát Hưng) vay vốn chăn nuôi gà; gia đình ông Nguyễn Thái Hòa (xã Cát Minh) vay vốn nuôi bò lai sinh sản,…
 

Trong quá trình triển khai, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện làm tốt công tác phối hợp với các xã, thị trấn trong việc lựa chọn đối tượng cho vay, giám sát người vay sử dụng vốn; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý những trường hợp phát sinh dễ dẫn đến nguy cơ mất vốn trong quá trình sử dụng vốn; phối hợp với tổ, Hội, Ngân hàng CSXH và các cơ quan liên quan trong việc đối chiếu, phân loại nợ, đôn đốc người vay trả nợ đến hạn, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn tồn đọng. Nhờ đó, nguồn vốn vay từng bước phát huy hiệu quả. 
 

Đồng chí Trần Quốc Đạt - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho biết: “Tín dụng chính sách có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trên địa bàn.
 

Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng triển khai hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vốn vay và UBND các địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác nắm bắt được các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ; bảo đảm việc thực hiện bình xét cho vay đúng đối tượng, mức vay hợp lý và nắm chắc khả năng hoàn trả của hộ vay để bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng hiệu quả.
 

Có thể nói, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm, đẩy lùi tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 

Lương Ngọc Tấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường