Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái): Để hoạt động tín dụng chính sách đi vào chiều sâu
16:02 - 27/09/2022
(Quỹ HTND)- Mới đây, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cùng Đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Mù Cang Chải. Tham gia Đoàn công tác còn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tú - Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng CSXH; Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh. 

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Mù Cang Chải.


Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Mù Cang Chải cho biết: Ban đại diện HĐQT đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chuyển nguồn vốn ngân sách huyện sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Chỉ thị 40, Kết luận 06 của Ban Bí thư. Đến nay, Ngân sách đã cấp 3,2 tỷ đồng, trong đó năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chuyển số tiền 1,1 tỷ đồng. Ban đại diện HĐQT thường xuyên chỉ đạo tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn; quyết định giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng chính sách cho các xã, thị trấn một cách linh hoạt, kịp thời để tổ chức triển khai thực hiện...
 
 
Tổng nguồn vốn trên địa bàn huyện đến nay đạt 343,8 tỷ đồng, với dư nợ đạt 343,7 tỷ đồng triển khai cho 7.599 hộ vay vốn. Chất lượng tín dụng luôn duy trì tốt hiện nay, đơn vị không có nợ quá hạn, nợ khoanh và món vay 3 tháng không hoạt động. Số tổ TK&VV xếp loại tốt đạt 100% với tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng đạt trên 95%.
 

Doanh số cho vay, quay vòng 7 tháng đầu năm 2022 đạt gần 116 tỷ đồng, đã góp phần mua 1.916 con trâu, bò cày kéo kết hợp sinh sản, mua 73 con dê, 470 con lợn giống và trên 1.200 con gia cầm các loại; khai hoang 41,2 ha ruộng nước; tạo việc làm cho 64 lao động có thu nhập ổn định; giúp các hộ nghèo vay vốn cho 03 học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; xây dựng 336 công trình nước sạch, 336 công trình vệ sinh...
Bên cạnh đó, hoạt động giữa Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện được phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong triển khai các nhiệm vụ ủy thác. Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là các chương trình tín dụng mới, chương trình hỗ trợ lãi suất, các chương trình cho vay có lãi trên 6%  đối với các khoản vay kể từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2023.
 

Hiện tổng dư nợ ủy thác trên địa bàn đạt 343.447 triệu đồng, chiếm 99,9%/tổng dư nợ của phòng giao dịch.
 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có những kiến nghị với Đoàn công tác để đề xuất các Bộ, ngành liên quan tham mưu trình Chính phủ xem xét chế độ phụ cấp cho Trưởng thôn, Trưởng ban tham gia quản lý tín dụng chính sách tại cơ sở; xem xét có cơ chế cho vay đối với các hộ có thu nhập trung bình, nâng mức cho vay đối với các chương trình cho vay vùng khó khăn lên 100 triệu đồng; nâng mức cho vay đối với công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ 20 - 25 triệu đồng/công trình…
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Quốc Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban đại diện Hội đồng quản trị, phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt được trong thời gian vừa qua. Với đặc thù là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tới trên 70% tuy nhiên Mù Cang Chải được đánh giá là một trong 24 huyện trong toàn quốc không phát sinh các món vay phải xử lý nợ bị rủi ro, nợ xâm tiêu chiếm dụng vốn.
 

Đồng chí cũng đề nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách, trong đó có Chỉ thị 40, Kết luận 06 của Ban Bí thư để tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là các đối tượng thụ hưởng chính sách hiểu một cách đúng đắn nhất. Phát huy tốt vai trò thành viên Ban đại diện HĐQT, đặc biệt là vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc xác định rõ, đúng các đối tượng thụ hưởng để đồng vốn phát huy được hiệu quả; phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ để các đối tượng thụ hưởng sử dụng đồng vốn hiệu quả, thoát nghèo. Quan tâm tạo điều kiện, củng cố, kiện toàn các tổ TK&VV nhằm phát huy tốt vai trò của trong việc xác định đúng đối tượng cho vay và kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn của người vay; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tín dụng chính sách cho Ban quản lý Tổ TK&VV. Hướng dẫn, cụ thể hóa các thủ tục hồ sơ vay vốn để chính sách đến với người dân một cách thuận lợi nhất. Hàng năm quan tâm, cấp bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương để chuyển cho Ngân hàng CSXH thực hiện việc vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách…
 

Trước đó, đồng chí Lương Quốc Đoàn cùng với Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại một số hộ gia đình vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH. Điển hình như: Hộ ông Giàng A Dê; hộ ông Giàng A Hùa, hộ ông Hảng Nủ Tông ở bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.
 

An Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường