Hội ND tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ: Ký kết chương trình phối hợp và triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP
08:40 - 29/06/2022
(Quỹ HTND)- Vừa qua, Hội ND tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh lễ ký kết


Đến nay, toàn tỉnh có 211/213 cơ sở Hội thực hiện nhận ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội, với tổng số dư nợ trên 1.350 tỉ đồng với 35.597 thành viên ở 1.029 Tổ TK&VV.
 
 
Hội ND tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò của Hội Nông dân và Ngân hàng chính sách tỉnh trong công tác hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội, góp phần tích cực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội ủy thác, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có cơ hội vươn lên làm giàu chính đáng. 
 
 
Hai bên thống nhất: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân nhất là các đối tượng thụ hưởng chính sách các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; văn bản 830/UBND-KTTH về việc phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách; gắn với công tác cho vay các nguồn vốn để tập hợp, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia các hình thức kinh tế trang trại, gia trại; kinh tế tập thể mà trọng tâm là THT, HTX; xây dựng các chi hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, thành lập Câu lạc bộ “Nông dân giỏi các cấp”, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, các mô hình phát triển kinh tế trên lĩnh vực…
 
 
Đảm bảo cung ứng, ủy thác các nguồn vốn vay cho các cấp Hội để chỉ đạo quản lý, cho vay đúng đối tượng; tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được thụ hưởng các chương trình tín dụng và tiếp cận với các dịch vụ do Ngân hàng CSXH cung cấp.
 

Lý Quang Đại
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản