Bạc Liêu: Hội nghị đánh giá công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng giai đoạn 2018 - 2021
08:18 - 11/05/2022
(Quỹ HTND)- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ngân hàng CSXH; lãnh đạo, chuyên viên 4 tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, một số sở, ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid - 19 song hoạt động tín dụng chính sách xã hội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương. Kết quả, đến 31/3/2022, tổng dư nợ toàn tỉnh đạt 2.376 tỷ đồng tăng 555 tỷ đồng so với thời điểm thực hiện Đề án. Trong giai đoạn từ 2018 đến nay, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai thực hiện tốt 16 chương trình tín dụng và đã cho vay 83.858 lượt khách hàng với tổng dư nợ trên 2.200 tỷ đồng (mức cho vay bình quân đạt 30 triệu đồng/khách hàng).

 
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách đầu tư vào nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, đã giúp trên 43.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần giảm gần 8.000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 4,3% (cuối năm 2018) giảm xuống còn 0,37% vào cuối năm 2021; giảm 8.191 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 5,58% (cuối năm 2018) xuống còn 1,45% vào cuối năm 2021; giải ngân 317 tỷ đồng để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 11.000 lao động; cho vay trên 326 tỷ đồng cho hơn 10.300 hộ thuộc các xã vùng khó khăn có vốn sản xuất kinh doanh; cho vay 256 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng được trên 28.400 công trình nước sạch và cầu vệ sinh ở khu vực nông thôn; giúp trên 1.800 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; cho 488 hộ nghèo vay trên 12 tỷ đồng để xây nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

 
Tại Hội nghị, lãnh đạo các huyện và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có những chia sẻ về  bài học kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc về việc thực hiện Đề án, phương án trên địa bàn; đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị trong thời gian tới trong đó có việc cần tăng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm nhằm giảm bớt khó khăn cho người vay vốn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.
 
 
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện Đề án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời đề nghị tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục cân đối ngân sách để ủy thác cho chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh gắn với triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI…

 
Ngân hàng CSXH Trung ương cam kết sẽ đồng hành cùng với tỉnh Bạc Liêu, tăng cường nguồn vốn để chăm lo cho các đối tượng chính sách; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
An Nhiên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường