Phát huy vai trò của Hội NDVN trong việc tham gia Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH giai đoạn 2011-2020
11:45 - 09/06/2021
(Quỹ HTND)- Sau 10 năm thực hiện Chiến lược, hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng CSXH và các đoàn thể chính trị- xã hội nói chung, Hội ND nói riêng ngày càng phát huy được hiệu quả qua đó đã được Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao trong việc góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của cả nước xuống dưới 3% năm 2020 và đưa Việt Nam là một trong những hình mẫu của thế giới về thành tựu xóa đói giảm nghèo.

NHCSXH tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã

Đến nay, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đang phối hợp với Ngân hàng tham gia quản lý 225.084 tỷ đồng, chiếm 99,5%/tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội.
 

Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-TTg với mục tiêu:Phát triển Ngân hàng CSXH theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước; gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác”.
 

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng CSXH trong thực hiện chính sách tín dụng ngày càng được phát huy, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
 

Việc xây dựng bộ máy cán bộ quản lý đặc thù và thực hiện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia vào công tác giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với hàng triệu đối tượng thụ hưởng, giúp hộ sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

 
Phát huy điểm mạnh của Ngân hàng - tổ chức tài chính tín dụng chuyên nghiệp, trực tiếp quản lý, thực hiện các hoạt động cho vay, thu hồi vốn vay theo quy định và một bên là các tổ chức chính trị - xã hội với mạng lưới tổ chức trải rộng từ TW đến cơ sở và tại các thôn, bản… với hàng chục vạn cán bộ Hội đoàn thể các cấp cùng tham gia thực hiện công việc trong quy trình cho vay là cầu nối đưa vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng. Đồng thời các cấp Hội đoàn thể có thêm điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, làm nòng cốt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.
 
 
Kết quả đó đã khẳng định cách làm năng động, sáng tạo, hiệu quả, rất đặc trưng và mang tính ưu việt, nhân văn của Việt Nam trong tạo điều kiện cho Ngân hàng CSXH và các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao, củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết Đảng - Nhà nước - Nhân dân.
 

Anh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường