Huyện Phù Cát (Bình Định): Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách
10:29 - 28/12/2020
(Quỹ HTND)- Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đang triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Ngân hàng đã cho 4.754 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Trong đó, cho vay vốn hộ nghèo 297 hộ, hộ cận nghèo 838 hộ, hộ mới thoát nghèo 193 hộ...
Một buổi giao dịch tại xã của cán bộ Phòng giao dich Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát

Trên địa bàn huyện, nhiều hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách như: Ông Phạm Anh Thạch (xã Cát Hanh) vay vốn trồng xoài, trồng rừng; bà Huỳnh Thị Thu (xã Cát Thành), ông Nguyễn Văn Hùng (xã Cát Hưng) vay vốn chăn nuôi gà; ông Nguyễn Thái Hòa (xã Cát Minh) vay vốn nuôi bò lai sinh sản.


Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Trần Quốc Quân cho biết: Đến nay tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đạt 554,8 tỷ đồng với 11.928 hộ dư nợ, chất lượng tín dụng đảm bảo. Nguồn vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập.


Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXHnhuyện triển khai hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vốn vay và UBND các địa phương tiếp tục tuyên truyền để các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách nắm được các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ; bảo đảm việc thực hiện bình xét cho vay đúng đối tượng, hiệu quả.

Lương Ngọc Tấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường