Bình Định: Hỗ trợ vốn vay trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp
18:30 - 12/12/2020
(Quỹ HTND)- Vừa qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phù Cát (Bình Định) triển khai cho doanh nghiệp được vay vốn trả lương cho lao động trong doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịch Covid-19.

Doanh nghiệp ký hợp đồng hỗ trợ vốn vay tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH chi nhánh huyện Phù Cát

Kết quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH chi nhánh huyện Phù Cát đã tiếp cận tư vấn cho 03 doanh nghiệp có lao động ngừng việc; trong đó, có 171 lao động đủ điều kiện và có nhu cầu vay 787,455 triệu đồng.


Theo Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH chi nhánh huyện Phù Cát Phan Nguyễn Nguyên Ngân hàng đã tham mưu cho UBND huyện có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai, tổ chức tuyên truyền để các tổ chức doanh nghiệp và người dân biết về chủ trương chính sách vốn vay ưu đãi.


Trước đó, Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Quyết định sửa đổi khoản 3, Điều 1 về điều kiện hỗ trợ; đồng thời hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân được cũng có một số sửa đổi đơn giản, dễ dàng cho doanh nghiệp. Điều này, thể hiện sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời của Chính phủ đối với thực tiễn để chính sách đi vào đời sống một cách hiệu quả nhất.
 

Lương Ngọc Tấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường